Nieuwe rubriek: Nieuwkomers aan het woord

Dertig jaar lang keek hij niet om naar het schaken. Een half jaar geleden begon het toch weer te kriebelen.

Zoekend naar een geschikte schaakvereniging viel zijn oog op de website van Erasmus. “Die gaf de doorslag. Mooi, uitnodigend, actueel en veelomvattend.”

Zijn entree was opvallend met een reeks goede resultaten die hem een elo-rating van 1763 opleverden. Daarna ging de storm wat liggen, maar er is sprake van een zekere ambitie: “Als je me naar een doelstelling vraagt, dan wil ik de huidige 1695 gaan opkrikken, in eerste instantie tot boven de 1800. Moet kunnen.”

Meer lezen