Herstel voor Erasmus 1

Op papier mocht de uitwedstrijd bij Nieuwerkerk aan den IJssel 1 in de vierde ronde in de Promotieklasse voor Erasmus 1 geen onoverkomelijke moeilijkheden opleveren. De Nieuwerkerkers waren gestart met enkele nederlagen en ons eerste had juist een goed begin gekend, maar de daarop volgende nederlaag tegen Krimpen 1 in de derde ronde had het aanvankelijke optimisme danig doen slinken.

De uitverkorenen van Erasmus hadden gekozen voor afzonderlijk reizen, slechts Seeleman en Verhoeven hadden elkanders gezelschap gezocht en uw verslaggever had zich daarbij aangesloten. De reis was voorbereid door Google, maar dat fenomeen bleek toch niet zo goochem te zijn! Seeleman en consorten kwamen wel in de buurt van het te bezoeken adres, maar slaagden er niet in direct de reis te be├źindigen. Een kwartiertje rond snorren in de omgeving leidde naar een tipgever en diens aanwijzing bleek de juiste. Dat geluk was niet beschoren aan Mari Hofman. Zijn rondzwervingen in het avondlijk duister hadden geen succes en hij keerde dan ook maar ontmoedigd huiswaarts.

Uw verslaggever bezette zijn plaats aan bord 6 met 20 minuten tijdsachterstand en boekte het eerste resultaat voor het scorebord: remise. Met enige regelmaat volgden anderen, die een resultaat lieten aantekenen. Soms moest daarvoor harde arbeid worden geleverd en bij anderen liepen de zaken wat meer gesmeerd. Van der Hooven was de eerste die met winst aan kwam, gevolgd door Vrolijk, die als plaatsvervanger van Van der Kaap fungeerde. Verhoeven daarentegen was minder succesvol, het betekende de eerste en naar later bleek de enige nul. De overigen hadden het ook niet bijster gemakkelijk, maar achtereenvolgens De Jager, Seeleman en Sturm kwamen toch tot een zege. Overgebleven was nog Algera, hij boekte nog een remise.

Al met al een forse 6 – 2 overwinning, behaald in een prettige speellocatie, met prima tafels, stoelen, schaakuitrusting, verlichting, kortom, alles prima in orde. Een genot om te verblijven en bijkans een gevoel van jaloezie opwekkend! Met dit resultaat is Erasmus 1 nog in de running voor een promotieplaats, hoewel het aantal gegadigden daarvoor niet is uit te vlakken.

De uitslagen en de stand in de promotieklasse van de RSB competitie zijn hier te vinden.

Arie de Jong