Arie de Jong krijgt koninklijke onderscheiding

Op 29 april heeft het hare Majesteit behaagd erelid van de Schaakvereniging Erasmus Arie de Jong te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als ongeveer 10 jarige leerde Arie de Jong van zijn hoofdonderwijzer aan de OLS Schoonhoven de loop van de schaakstukken over de 64 velden. Dit intrigeerde hem kennelijk dusdanig, dat hij reeds in 1939 zich aansloot bij een schaakvereniging. Gedurende de oorlogsjaren behaalde hij enkele malen het clubkampioenschap. Over hoe het schaken er in die moeilijke omstandigheden aan toe ging heeft hij in de meest recente editie van ons clubblad nog verslag gedaan.

In 1947 werd hij lid van de Omnivereniging Rotterdamse Sport en Ontspanningsvereniging PTT. Ook daar slaagde hij er in 1949 in het persoonlijk kampioenschap op zijn conto te schrijven. Tevens maakte hij deel uit van vertegenwoordigende teams waarmee de PTT er in slaagde in die jaren 11 maal het nationaal kampioenschap te veroveren.

Reeds in die tijd vond Arie kennelijk al dat lid zijn van een vereniging meer hoorde te zijn dan geregeld met houtjes schuiven op de clubavond. Zo besloot hij zich in 1949, mogelijk ook uit gevoel van morele verplichting als kersvers clubkampioen, beschikbaar te stellen als secretaris. Daarbij bleek kennelijk al snel dat Arie met de pen tot mooiere dingen in staat was dan het maken van notulen en andere belangrijke verslagen. Dat leidde er toe dat hij zich in die zelfde tijd een redacteursrol op zich nam. Als of dat nog niet genoeg was vervulde hij van 1955 tot 1957 de functie van vice-voorzitter. Men moet zich daarbij wel bedenken dat we hier praten over een tijd dat er slechts 1 tv-zender bestond, de bedenkers van computerspelletjes nog geboren moesten worden en schaken een sport was die je op een houten bord bedreef met een tegenstander van vlees en bloed tegenover je en niet met een muis voor een beeldscherm. In die tijd speelde het verenigingsleven een grote maatschappelijke rol en telde de vereniging dan ook maar liefst 3000 leden!!

Als in 1966 de schaakvereniging van de PTT wordt opgeheven besluit Arie lid te worden van Wilhelm Steinitz dat later door een fusie zal opgaan in NRSG Wilhelm Steinitz. Ook daar voelt hij zich uiteindelijk geroepen zich breder in te zetten voor de verenging dan enkel als speler. Zo vervult hij daar in de periode van 1986 tot de fusie in 2005 vrijwel onafgebroken bestuurlijke functies als secretaris, intern wedstrijdleider en algemeen bestuurslid. Kortom van alle markten thuis. Ter gelegenheid van het 100 jarig-bestaan van NRSG Wilhelm Steinitz is hij in 1994 benoemd tot erelid van deze vereniging.

De meeste schakers zullen Arie echter vooral kennen door zijn functie als redacteur en zijn niet aflatende betrokkenheid bij het clubblad door alle jaren en verschillende verenigingen waar hij lid van is geweest heen. Ook voor schaakvereniging Erasmus vervult hij als bestuurslid nog altijd een heel belangrijke rol door nog steeds vrijwel in zijn eentje het redacteurschap van ons clubblad vorm te geven. Menigeen heeft hij zo in zijn heel eigen stijl kennis laten maken met de vele facetten van de schaaksport, anekdotes, wedstrijdverslagen en analyses. Voor zichzelf en anderen die daar in geïnteresseerd zijn heeft hij zijn eigen verhalen en schaakpartijen opgetekend in vier boeken over de periode van 1940 tot heden. Vele tientallen jaren heeft Arie op deze wijze vaak wel 12 tot 20 uur per week zijn energie gestoken in een bijdrage aan het verenigingsleven en de schaaksport. Dergelijke leden kunnen een voorbeeld zijn van wat een verenging nodig heeft en levend houdt. Van dergelijke leden kun je er nooit genoeg hebben.

Het kan dan ook niet verbazen dat het bestuur zeer erkentelijk is dat deze niet geringe prestatie ook onze koningin is opgevallen en haar heeft doen besluiten Arie de Jong per 29-april 2010 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mede namens het voltallige bestuur van SV Erasmus

Ron Ansem, voorzitter