Het is nu eind november en meer dan de helft van onze leden heeft zijn contributie voor het schaakjaar 2011 – 2012 nog niet voldaan. Uw penningmeester wordt een beetje zenuwachtig hierdoor. De uiterste datum voor het betalen van de eerste termijn (voor leden, die in twee keer willen betalen) was 15 november.

De contributie is 95 euro voor gewone leden en 55 euro voor dubbelleden. Gaarne overmaken op bankrekeningnummer 11.38.34.098 t.n.v. Schaakvereniging Erasmus te Rotterdam.

Bij voorbaat dank namens de penningmeester, ikke dus.

Jan Melis