Door Jan van Dijk

Een nieuw seizoen staat voor de boeg

en, al is het nog wat vroeg,

ik ga de klok wel luiden

en u op iets lelijks duiden

O nee, maak u niet te sappel

’t gaat slechts om een ei en appel

doch de verzen die ik ga vullen

willen toch wel iets onthullen

Ga maar na, want zeer waarschijnlijk

zal uw winstpartij erg pijnlijk

tot verlies worden verklaard

en is uw denken niets meer waard

Weliswaar won u heel legaal

doch dat genoegen wordt verbaal

u door de neus geboord

en zal men tonen hoe het hoort

Uw opening, zo zal worden gezegd

is sinds jaren al weerlegd

en toen u over ging tot ruil

viel u wederom een buil

Zelfs uw eindspel werd een klucht

want u sloeg toen op de vlucht

en liet ook nog en passant

een pion staan aan de rand

Goed, dat werd helaas een dame

en had ik zogezegd met name

deze keer mijn avond niet

doch speel nooit meer zo’n gambiet

Dit nu is wat ik u wil zeggen

en proberen uit te leggen

dat winnen is één ding

maar het eigenlijk anders ging

Heus, geloof mij, in veel jaren

moest ik steeds ervaren

nooit met al mijn zinnen

een partij te mogen winnen

Subiet poogt men in hoge tonen

uw winstpartij te klonen

met een schaker uit ’t verlee

die het immers beter dee

Varianten flitsen om uw oren

die ternauwernood iets horen

want u staat in lichterlaaie

wegens al dat fraaie

U vloekt maar deelt niets mede

omdat uw liefde voor de vrede

’t wint van ’t oeverloze pogen

u niet als serieus te dogen

Zeg dan een ding zeer gevat

‘k heb een punt door zalig mat

dat op het bord zeer kamerbreed

door mij werd aangekleed

Dat zal de troost zijn en dan blijkt

dat alleen u zich heeft verrijkt

Laat ze dus maar praten, zus of zo

ze gaan wat u betreft ter po

Voor nu zeg ik schaakse en daarbij

wens ik u successen op een rij

bedenk tenslotte onverlet

Mat is steeds de beste zet!