Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 26 augustus 2013

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2013-2014 op maandagavond 26 augustus 2013 om 20.00 uur in onze speelzaal in het gebouw van Laurens Arcadia, Apollostraat 163, 3054 TB Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Namens het bestuur van onze vereniging nodig ik u graag uit voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2013-2014. Ik verzoek u maandagavond 26 augustus tijdig aanwezig te zijn, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. De agenda treft u bijgaand aan. Mocht u andere onderwerpen op de vergadering aan de orde willen stellen, dan verzoek ik u dat uiterlijk 23 augustus aan mij door te geven. Hetzelfde geldt als u een alternatief voorstel voor de interne competitie wilt doen.

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 2 september.

Hierbij vraag ik u alvast om extra aandacht voor agendapunt 14 met betrekking tot de jeugd. We willen graag met de jeugd verder gaan. Maar zonder extra hulp zit dat er eigenlijk niet in.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Secretaris

Agenda voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2013-2014 van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 26 augustus 2013 om 20.00 uur in onze speelzaal in het gebouw van Laurens Arcadia, Apollostraat 163, 3054 TB Rotterdam

(Een sterretje * betekent dat er een bijlage over is, bijvoorbeeld een verslag)

1. Opening.

2. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op maandag 27 augustus 2012 voor het seizoen 2012-2013*.

4. Jaarverslag secretaris*.

5. Jaarverslag activiteiten uitwerking toekomstvisie bestuur*

6. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie*.

7. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie*.

8. Jaarverslag jeugdleider*.

9. Jaarverslag penningmeester* en verslag kascommissie.

10. Stand van zaken materiaal.

11. Prijsuitreiking seizoen 2012-2013. Andere attenties.

12. Bestuursverkiezing. Als bestuursleden zijn herkiesbaar Frank van Zutphen (voorzitter), Leo Verhoeven (secretaris), Jan Melis (penningmeester), Jaap van Meerkerk (wedstrijdleider interne competitie), Paul Wilhelm (wedstrijdleider externe competitie) en Arie de Jong (algemeen). Joram Simons is niet herkiesbaar. Er is een vacature als jeugdleider.

13. Toekomstvisie bestuur.*

14. Jeugd. Doorgaan of niet?*

15. Aanschaf houten borden?*

16. Prijzengeld open toernooien*.

17. Voorstel contributie en voorstel begroting*.

18. Voorstel interne competitie 2013-2014 (inclusief voorstel reglement)*.

19. Teams externe competitie 2013-2014*.

20. Planning jaaragenda*. Open rapidtoernooi (al vastgelegd op 23 november 2013), Watertorentoernooi. Teamwedstrijden onder voorbehoud RSB-vergadering.

21. Website.

22. Benoeming kascommissie.

23. Rondvraag.

24. Sluiting.