Nu online beschikbaar

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 augustus is het verzoek gedaan of de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging niet op de website geplaatst konden worden. Vanaf nu zijn deze te downloaden.

Klik hier voor de statuten van SV Erasmus en hier voor het huishoudelijk reglement van SV Erasmus.