Erasmus boekt nuttige overwinning: Rotterdam 3 met 5½ – 2½ verslagen

Na de vorige nederlaag was het tijd voor een revanche: om mee te doen met de top moet er gewonnen worden. Drie maal Damegambiet en driemaal een Caro-Kann achtige zwarte structuur; daarnaast kwamen er een Samisch en een Siciliaanse partij op de velden.

Aan het begin: Pim Kleinjan (8) en Jan Smit (7) hadden goede stellingen en Cander Flanders (6) overspeelde zijn tegenstander die te veel zwaktes op de koningsstelling had geaccepteerd.

De heren met zwart hadden het moeilijker: Frank van Zutphen (1) gaf een pion om wat tegenspel te krijgen maar bleef gedrukt staan; Olivier Vrolijk (3) kreeg ook geen voordeel en bij Paul Wilhelm (5) was het helemaal somber: tegenstander Kastelein had een lange termijn pionoffer gebracht wat de zwarte stelling verlamde. De doorbraakdreiging met matgevaar op f7 lag steeds op de loer: de enige compensatie voor zwart (!) was dat hij wist dat dit bij het stellingstype hoorde, dus voor wanhoop was geen plaats. Echter na wat zwakkere zetten stoomde wit op en kon het punt bijna geteld worden voor SO Rotterdam.

Joop van ’t Hoenderdaal (4) deed onnodig een cruciale pion (e4) cadeau in een gelijke stelling en kwam hierna niet meer tot tegenspel en moest de vlag strijken.

Met nog tien minuten te gaan: Leo Verhoeven had een mini minoriteitsaanval op de damevleugel van Cor Treure gezet en die sloeg door: winstpuntje. Pim Kleinjan had materiaal meer en won in de koningsaanval; Jan Smit zette zijn opponent onder druk in de klassieke Samisch-aanval en kon ook afdrukken.

Frank tructe Versteeg en hield daar een remise aan over, evenals Olivier. Toen Kastelein verzuimd had te winnen kwam er een dameoffer in de stelling dat Wilhelm zich niet liet ontglippen; Dit was goed genoeg voor remise door eeuwig schaak, omdat met de te winnen kwaliteit geen risico gelopen hoefde te worden.

Als je de plussen en de minnen verrekend is de uitslag niet eens geflatteerd te noemen en kunnen we nog meespelen voor de top.

Alle uitslagen en de stand zijn te vinden op de RSB-website.

Paul Wilhelm