De geschiedenis herhaalt zich, maar dan andersom

Op een gure 12e decemberavond reisde het derde met de nodige invallers af voor de vierde ronde wedstrijd tegen Onésimus. Met de kater van de derde wedstrijd nog in het achterhoofd werd gezind op wraak. Tegen Onésimus moesten nu echt punten worden gehaald.

In eerste instantie leek die opzet te slagen toen Koos de Hoog een verdienstelijke remise haalde tegen Taapken. Zelf stond ik toen echter al niet zo lekker meer en op een ander bord naast me waar Teije de Jong het opnam tegen een oude bekende van ons, Elgershuizen, stond ook een moeilijke stand met inmiddels een stuk achter. Zo ontwikkelde de avond zich op een ongunstige wijze.

Kort daarop liep Cor van As weer mompelend en mopperend rond dat hij in een volgens hem ook weer gewonnen stelling wederom een blunder had begaan waardoor hij een stuk dreigde te verliezen. Toen kort daarop zich een unicum voordeed in de vorm van een blessurebehandeling (kramp) van Wil de Boer door Joram Simons, waarop Wil vanaf de zijlijn remise voorstelde, leek het lot beslecht.

Kort daarop geschiedde echter een mirakel. Door de zalvende woorden van Joram was Wil er weer helemaal boven op gekomen en wist zowaar zijn partij te winnen. Helaas was die euforie van korte duur omdat zowel Rens Hesselmans als Teije moesten capituleren. Kort daarop bleek de analyse van Cor omtrent zijn dreigende stuk verlies wel te kloppen, verloor ook hij zijn partij en zag het er somber voor ons uit.

Daarna keerde echter de kansen. Ik wist mijn mindere stelling met een damevork op twee niet gedekte torens een beslissende wending te geven. Mijn tijdnood nekte me dit keer niet waardoor een vol punt mijn kant op viel. Lucien Mihailescu wist een op zich moeilijke stand eveneens in winst om te zetten.

Zo kwam plotseling alles aan op de laatste partij van Joram. Die stond verloren zowel qua materiaal als tijd. Met een remise voorstel trachtte hij nog de 4 – 4 binnen te slepen, maar zijn tegenstander speelde terecht door. Die had echter de kracht van twee verbonden en ver opgerukte pionnen in het centrum niet goed ingeschat. Toen hij na veel bedenktijd, waardoor hij zelf achter kwam te staan in tijd, daar alsnog achter kwam, was het te laat. Joram pakte verrassend een vol en voor ons beslissende punt: 3½ – 4½.

Alle uitslagen en de stand zijn te vinden op de RSB-website.

Ron Ansem