Na een periode van ziekte is ons erelid Jan van Dijk in de laatste week van mei 2014 overleden. Een tijd geleden was er keelkanker bij hem geconstateerd. Behandeling had uiteindelijk geen zin meer. In die laatste periode heb ik mijn oude schaakvriend en onvergetelijk clublid, twee keer thuis, in zijn nieuwe woning aan het Noordplein bezocht. De eerste keer was kort nadat bij hem die vreselijke ziekte was vastgesteld. Jan was onder die omstandigheden nog redelijk opgewekt, gelaten en berustend. Er zat niets anders op dan maar afwachten hoe lang hij nog te gaan had. De laatste keer dat ik hem sprak was een week of zes geleden. Nu zag ik ook duidelijk hoe ziek hij was. Toch konden we nog af en toe lachen om al die mooie herinneringen die we delen.

Jan kwam van schaakvereniging Westen-Regina, voordat zijn club fuseerde met schaakvereniging Schiebroek, mijn oude vertrouwde club. De vereniging kreeg toen een nieuwe naam: Schiebroek/Westen-Regina en zou jaren later, in 2005 fuseren met SV Hillegersberg en N.R.S.G. Wilhelm Steinitz tot SV Erasmus.

Het klikte al snel tussen Jan en mij. Ik herkende zijn motivatie voor het lesgeven aan de jeugd, het schrijven van stukjes voor ons clubblad Het Geschut, zijn humor en oplossingsgerichtheid, zijn inzet voor het verenigingsleven. Met Jan kreeg je nooit ruzie. Ik heb hem nooit kunnen betrappen op enige roddel, felle kritiek of andere negatieve eigenschap ook. Waarschijnlijk kwam dat omdat hij in oplossingen en bruikbare voorstellen dacht. “Zullen we het volgend jaar eens op deze manier doen? Dan voorkomen we dat …”

Jan genoot van het schaken, niet in de eerste plaats van het fanatieke wedstrijdschaak, maar vooral van al het andere waarom schaken zo’n geweldige sport is. Hij kon genieten van het naspelen van een partij, van het zelf ontwerpen van schaakproblemen, en natuurlijk van schaakverhalen – die hij vooral ook steeds meer zelf ging schrijven, en waarvoor hij echt talent bezat. In die zeer actieve periode – de jaren 80 en 90 – kwam ik geregeld bij Jan thuis, en werd dan steevast door Miep, geweldig hartelijk ontvangen. Miep vond het overigens helemaal ok dat Jan 80% van zijn vrije tijd – en die had hij volop nadat hij zijn werk als rij-instructeur had moeten neerleggen – met dat schaakblad van hem bezig was. “Nou, als hij dat zo leuk vindt, mooi toch voor hem? Dat houdt hem van de straat en hij geniet ervan! Wat wil je nog meer?” Zo iets dus.

Ja, Jan had vele kwaliteiten, waarvan onze schaakvereniging, Schiebroek-Westen-Regina heel veel heeft mogen profiteren. Jan zat jaren achtereen in het bestuur en vergaderde met voorzitters als Jan van Rijn, Izak Stolk en Jan Schellingerhout (tja, als je namen noemt vergeet je al gauw iemand), was geloof ik nog een tijdje intern wedstrijdleider, zat jaren lang in de jeugdcommissie (met o.a. Jan de Graaf, Peter Weeda, Daniëlle Talmon, Marcel Miltenburg, Arie Heemskerk, Jan van Helten en mij) en was vooral HET GESCHUT (werkte o.a. samen met Peter Weeda, Victor Hooftman, Arnold van Toor, Rutger Cogenbach). Hij was een tijd lang redacteur, schrijver, maker en zelfs bezorger van dat onvolprezen schaakblad. Onze leden keken er echt naar uit en smulden van zijn verhalen, waarvan Jan aan Erasmus een flink aantal heeft afgestaan voor plaatsing op de website. Zo leeft ons erelid Jan dus voort in zijn verhalen. Hij had echt schrijverstalent waarvoor hij – oprecht bescheiden als hij was – tot zijn eigen verbazing een of meerdere keren een officiële prijs heeft gewonnen. Ik heb hem tijdens ons laatste gesprek nog weer eens vergeleken met Simon Carmiggelt. Die schrijfstijl dus.

Toen Jan wat minder mobiel werd en de afstand tot het clublokaal te groot, werd hij al gauw lid van schaaksociëteit De Provenier, onder de vleugels en bezielende leiding van Peter Nederhand, op loopafstand van zijn huis. Daar kon hij elke vrijdagmiddag lekker schaken.

Donderdag 5 juni nemen we afscheid van Jan. Het ga je goed beste schaakvriend, ouwe makker. We zullen en kunnen je nooit meer vergeten! Dank voor alles wat je voor de schaakverenigingen waarvan je lid bent geweest, en voor de schaaksport in het algemeen, hebt gedaan en betekend.

Een hartelijke laatste groet van je schaakvriend

Jaap van Meerkerk

Vanaf deze plaats wens ik Jans vrouw Miep en zijn kinderen en familie veel sterkte toe.

Hieronder een deel van de tekst op de rouwkaart:

Er is gelegenheid tot condoleren en om informeel afscheid van Jan te nemen op donderdag 5 juni van 13.00 tot 14.00 uur in het uitvaartcentrum ‘De Palm’ aan de Palmentuin 73 te Rotterdam-IJsselmonde. Na afloop van het afscheid nemen zal de begrafenis in besloten kring plaatshebben.

Correspondentieadres: Noordplein 90, 3032 XN Rotterdam