Een triest bericht om door te geven. Afgelopen zondag 20 juli is op 85-jarige leeftijd overleden de heer mr. L.F.D. ter Kuile. Ook voor ons als (opvolgende) vereniging was hij een groot man.

De heer Ter Kuile is vele jaren lid geweest van SV Hillegersberg. Hoeveel jaren weet ik niet; dat haalde ik niet uit de oude ledenlijsten. In het jubileumblad bij het 75-jarige bestaan van SV Hillegersberg lees ik wel dat de heer Ter Kuile van 6 september 1973 tot en met 13 september 1990 voorzitter was. Maar over die tijd kan ik niets schrijven; ik was er niet bij. Hopelijk kunnen anderen dat later nog wel doen. In die 17 jaren voorzitterschap moet veel werk zijn verzet. Uit dat jubileumblad krijg ik de indruk dat SV Hillegersberg kort voor het aantreden van de heer Ter Kuile een forse knauw had gekregen (van ruim 80 leden naar ongeveer 60) maar zich daarvan heeft hersteld. Het ledental bleef min of meer stabiel. Hij moet een goed bewind hebben gevoerd, anders ben je ook geen 17 jaar voorzitter.

De heer Ter Kuile was tot september 2005 lid van SV Hillegersberg. Na de fusie tot SV Erasmus werd hij lid van SV Onesimus in Kralingen. Dat was geen keuze uit onvrede: de heer Ter Kuile speelde gewoon liever op de donderdagavond en dichter bij zijn huis.

In mijn tijd bij SV Hillegersberg heb ik de heer Ter Kuile leren kennen als een trouwe bezoeker van de clubavonden. Jan de Korte schreef me dat hij als teamleider altijd op de heer Ter Kuile kon rekenen (ook als reserve) als je hem maar ruim van tevoren belde en tijd reserveerde in z’n agenda. Want – dat schrijf ik erbij – het leven was druk, bijzonder druk. De heer Ter Kuile was rechter en vervulde uiteindelijk het enorm hoge, verantwoordelijke en zware ambt van president van de Rotterdamse rechtbank. Daarmee heeft hij veel voor de samenleving betekend. Hij verdiende zijn koninklijke onderscheiding (Commandeur in de Orde van Oranje Nassau). Geweldig om zo iemand als voorzitter en actief lid van de vereniging erbij te hebben.

Hiervoor had ik het steeds over de heer Ter Kuile en niet over Frans ter Kuile. Dat is niet voor niets. Hij was voor mij de heer Ter Kuile. Wat op afstand (dat kan overigens vooral aan mij hebben gelegen) en met een groot gezag. Dat gezag had hij niet alleen vanwege zijn voormalige ambt. Het gezag in de goede zin van het woord zat er bij de heer Ter Kuile gewoon in. Maar hij was ook bijzonder vriendelijk. Een echte heer.

De rouwkaart vermeldt dat de heer Ter Kuile vredig is overleden op het moment dat hem past. Volgens mij geeft die tekst ook aan dat zijn leven goed was.

Voor degenen die naar zijn vrouw en kinderen willen reageren.

Het correspondentieadres is:

Van der Spek Uitvaart

o.v.v. familie Ter Kuile

Postbus 8805

3009 AV Rotterdam

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven