Uit de Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 september 2014 is het huishoudelijk reglement van SV Erasmus aangepast. Er is duidelijker tot uitdrukking gebracht dat de contributieverplichting praktisch steeds voor het hele seizoen geldt. Dat doet de RSB ook. Tevens liggen de verschillende uiterste betalingsdata nu helderder vast. Ook is de kortingsregeling bij het aanbrengen voor nieuwe leden in het reglement opgenomen. Verder is de tekst wat gestroomlijnd.

Kijk hier voor het nieuwe huishoudelijk reglement van SV Erasmus. En hier voor de statuten van SV Erasmus.