… krijg € 50 korting op je lidmaatschap!

We brengen het nog maar een keer in herinnering. Nieuwe leden zijn van groot belang voor een vitale schaakvereniging. Mede daarom is tijdens de laatste ALV een nieuwe contributieregeling ingegaan.

Ieder lid van Erasmus die een ander lid aanbrengt, krijgt een korting van € 50 op zijn contributie. Breng je twee leden aan? Dan speel je een heel jaar gratis mee! En zelfs drie leden? Dan hebben we de bestuursfunctie “ledenwerving” voor jou in de aanbieding!! Onder de “Meer Lezen” is de regeling uit het huishoudelijk reglement opgenomen.

Artikel 2.6 van het huishoudelijk reglement luidt sinds 1 september 2014:

Aan een lid wordt desgevraagd eenmalig per door hem “aangebracht” gewoon lid een korting van € 50 op de jaarcontributie verleend. De korting wordt toegepast nadat het nieuwe lid de jaarcontributie heeft betaald. Als het nieuwe lid maar een deel van de jaarcontributie is verschuldigd, wordt de korting naar evenredigheid verlaagd. Het gaat om een korting: de contributie kan er niet negatief door worden. Onder een nieuw lid wordt verstaan iemand die in de laatste 24 maanden geen lid van de vereniging was.