Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 31 augustus 2015

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2015-2016 op maandagavond 31 augustus 2015 om 20.00 uur in het gebouw van Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Namens het bestuur van onze vereniging nodig ik u graag uit voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2015-2016. Ik verzoek u maandagavond 31 augustus tijdig aanwezig te zijn, zodat we omstreeks 20.00 uur kunnen beginnen. De agenda treft u bijgaand aan. Mocht u andere onderwerpen op de vergadering aan de orde willen stellen, dan verzoek ik u die uiterlijk 28 augustus aan mij door te geven. Hetzelfde geldt als u een alternatief voorstel voor de interne competitie wilt doen.

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 7 september. Namens Jaap van Meerkerk ook hier het verzoek hem (als dat nog nodig is) te laten weten of u dan van de partij bent, zodat Jaap zich bij de eerste indeling in het nieuwe seizoen geen spoorzoeker hoeft te voelen. Het emailadres van Jaap is: competitieleider@sv-erasmus.nl. Zijn telefoonnummers zijn: 06 – 24 21 38 58 en 010 – 421 37 46.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Secretaris

Agenda voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2015-2016 van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 31 augustus 2015 om 20.00 uur in het gebouw van Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam

(Een sterretje * betekent dat er een bijlage over is, bijvoorbeeld een verslag)

1. Opening

2. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op maandag 1 september 2014 voor het seizoen 2014-2015

4. Jaarverslag secretaris en verslag activiteiten uitwerkingen toekomstvisie bestuur*

5. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie*

6. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie*

7. Jaarverslag penningmeester ad interim* (afzonderlijk document) en verslag kascommissie

8. Stand van zaken materiaal

9. Prijsuitreiking seizoen 2014-2015. Andere attenties

10. Bestuursverkiezing. Als bestuursleden zijn herkiesbaar: Frank van Zutphen (voorzitter), Leo Verhoeven (secretaris), Jaap van Meerkerk (wedstrijdleider interne competitie), Paul Wilhelm (wedstrijdleider externe competitie) en Arie de Jong (algemeen). Het bestuur stelt voor Ruurd Ouwehand als penningmeester te benoemen

11. Toekomstvisie bestuur*

12. Aanschaf materiaal?*

13. Prijzengeld open toernooien*

14. Contributie en voorstel begroting*

15. Interne competitie 2015-2016 (inclusief voorstel reglement)*

16. Externe competitie 2015-2016*

17. Planning jaaragenda*. Open rapidtoernooi. Watertorentoernooi.

18. Website

19. Benoeming kascommissie

20. Rondvraag

21. Sluiting