Regeltjes en misverstanden

We starten met een nieuwe rubriek op de website van Erasmus. Met enige regelmaat zijn er misverstanden of onduidelijkheden over de spelregels van het schaakspel. Daarom neemt onze interne wedstrijdleider Jaap van Meerkerk je de komende paar weken aan de hand mee in de wereld van het Fide reglement.

Vandaag de eerste drie aandachtspunten over het noteren van de partij. In cursief eigen toevoegingen voor verdere verduidelijking.

1. Moet je de zetten in tijdnood noteren?

Het is verplicht om je zetten te noteren. Echter, met het nieuwe speeltempo in de RSB is vliegende tijdnood verleden tijd. Toch is het nog steeds niet verplicht de zetten te noteren nadat de laatste 5 minuten zijn ingegaan. Als daarna, als gevolg van de 15 seconden bijtelling per zet, de klok weer aangeeft dat je weer even boven die 5 minuten zit, hoef je ook niet meer te noteren.

Fide reglement artikel 8.4:

“Als een speler op enig moment in een periode minder dan vijf minuten over heeft op zijn klok en hij er niet minstens dertig seconden toegevoegde tijd per zet bij krijgt, dan is hij voor het restant van die periode niet verplicht zich aan de vereisten van artikel 8.1 (notatieplicht) te houden.”

2. Moet je de zet van je tegenstander eerst noteren voordat je zelf een zet doet?

Nee, dat is niet verplicht.

Fide reglement artikel 8.1c:

“Een speler mag een zet van zijn tegenstander beantwoorden alvorens die te noteren, als hij dit wenst. Hij moet zijn (eigen) vorige zet opschrijven voordat hij (weer) een nieuwe doet.”

3. Mag je een zet noteren voordat je de zet hebt uitgevoerd?

Sommige spelers maken er een tweede gewoonte van om een zet eerst te noteren en daarna nog even te kijken of het echt wel de beste zet is of ze willen zeker weten dat er geen materiaal onnodig wordt weggegeven. Het is een ieder wel eens overkomen, toch? Op het laatste moment nog even ontdekken dat je een blunder gaat maken en je hebt het stuk nog in je hand! Maar ja, je moet ermee zetten! Dat nooit meer, is het devies. Zij noteren eerst en controleren daarna nog even. Daarna voeren zij de zet pas uit … of niet (! En daar zit hem de kneep) en besluiten toch maar voor een andere zet te kiezen. In dat laatste geval is eigenlijk sprake van het maken van aantekeningen, hetgeen natuurlijk absoluut verboden is. Wat zegt het Fide reglement hierover?

Fide reglement artikel 8.1a: (tweede deel)

“… Het is niet toegestaan zetten vooraf te noteren, tenzij de speler remise claimt op grond van artikel 9.2 of 9.3, of er wordt afgebroken volgens aanhangsel E.1a.”

Fide reglement artikel 11.3a:

“Tijdens het spelen is het spelers verboden gebruik te maken van enigerlei aantekening, informatiebron of advies of op een ander schaakbord welke partij dan ook te analyseren.”