Schaakvereniging NRSG Wilhelm Steinitz

Ten behoeve van de nieuwe Wikipedia-pagina van Erasmus zijn Arie de Jong, Jaap van Meerkerk en Ruurd Ouwehand nog eens in de geschiedenis gedoken van de verenigingen waaruit Erasmus is ontstaan! De komende week presenteren wij hun verhalen.

Deze week trappen wij af met een mooi stukje geschiedschrijving over NRSG Wilhelm Steinitz van de hand van Arie de Jong!

De oudste schaakvereniging van Rotterdam is opgericht op 13 september 1894 onder de naam Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereniging (NRSV). Volgens de stadskroniek ‘Ach lieve Tijd’ werd al in 1821 ‘Het Schaakgezelschap’ opgericht, een voorloper van het latere Rotterdamsch Schaakgenootschap (RSG), nota bene een afsplitsing van de Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereniging! En die afsplitsing werd opgericht op 29 december 1894.

In feite bestond de RSG dus al eerder, waarschijnlijk voortkomend uit het eerder genoemde ‘Het Schaakgezelschap’. Lange tijd, tot 1965, gingen beiden, het RSG en de NRSV afzonderlijk verder. In genoemd laatste jaar fuseerden de gebrouileerden, want dat was de reden van de afzonderlijke oprichtingen (!) en gingen verder onder de naam ‘Nieuw Rotterdamsch Schaakgezelschap’ (NRSG). De vereniging NRSV, die van 13 september 1894, speelde vele jaren een belangrijke rol in het Nederlandse schaakleven. In 1930 werd het kampioenschap van Nederland (KNSB) behaald, met onder andere Euwe als lid en andere zeer sterke spelers.

In 1928, op 3 oktober, werd op de HBS aan de Bergsingel te Rotterdam door de leerlingen een schaakvereniging opgericht. Die kreeg de naam van oud wereldkampioen Wilhelm Steinitz. Ongeveer tegelijkertijd werd op de HBS op de ‘s Gravendijkwal ook een schaakclub opgericht onder de naam ‘Greco’, een befaamd speler uit de 16e eeuw. De leden van de laatste club traden kort daarna toe tot ‘Wilhelm Steinitz’.

In 1938 werd in Rotterdam een schaakafdeling gesticht in de omniumvereniging van PTT, een vereniging die dus ook andere onderdelen herbergde, zoals een muziekcorps, een toneelgezelschap, een zwemvereniging, een voetbalvereniging, afdelingen voor diverse kaartspelen en meer. Bij elkaar zo’n 3000 leden. Door veranderende omstandigheden (vooral door invoering van avond- en nachtdiensten) liep het ledental van de PTT afdeling schaken, spelend in de promotieklasse van de RSB, terug tot 11 leden. Er werd besloten ‘en bloc’ toe te treden (bijzonderheid: de afdeling schaken is nooit officieel opgeheven als onderdeel van de omniumvereniging, maar kende in zijn glorietijd toch 70-80 leden!) tot de schaakvereniging Wilhelm Steinitz, toen ook spelend in de promotieklasse van de RSB. Deze personele versterking had wel tot direct gevolg dat een jaar later weer werd deelgenomen in de 2e klasse van de KNSB!

In 1970 volgde een samengaan van NRSG met Wilhelm Steinitz. De nieuwe naam werd ‘NRSG Wilhelm Steinitz’. De combinatie herdacht in 1994 het 100-jarig bestaan van, nu opererend onder de nieuwe naam, NRSG Wilhelm Steinitz. In 2005 werd na ampel overleg overgegaan tot een samengaan met de schaakverenigingen Hillegersberg en Schiebroek/Westen Regina. De gekozen naam werd staande de oprichtingsvergadering: ‘SV Erasmus’

Arie de Jong