Schaakvereniging Schiebroek/Westen-Regina

Ten behoeve van de nieuwe Wikipedia-pagina van Erasmus zijn Arie de Jong, Jaap van Meerkerk en Ruurd Ouwehand nog eens in de geschiedenis gedoken van de verenigingen waaruit Erasmus is ontstaan! Deze week presenteren wij hun verhalen.

Vandaag deel II in de serie met het mooie verhaal over Schiebroek/Westen-Regina door Jaap van Meerkerk!

Op 8 september 1977 was de oprichtingsvergadering van Schaakvereniging Schiebroek/Westen-Regina en was de fusie van 1 augustus 1977 tussen SV Schiebroek en schaakvereniging Westen-Regina een feit. Het Westen-Regina was opgericht op 11 september 1958 en was weer ontstaan uit een fusie tussen SV Het Westen, opgericht op 18 augustus 1924, en SV Regina, opgericht op 15 oktober 1934.

In september werd de heer Wim Witvliet de eerste voorzitter van SWR, thans met zijn 95 jaar, het oudste lid van SV Erasmus! Wim werd in 1935, toen Euwe de wereldtitel schaken veroverde, op zijn 15e lid van schaakvereniging Het Westen.

Op 14 december 1955 werd schaakvereniging Schiebroek opgericht. De personen van het eerste uur waren: J. van de Loon (wedstrijdleider), G.A. van Brakel (penningmeester), B.P. Vermeulen (voorzitter), en J.L. Dijkers (secretaris). Zij vormden het voorlopige bestuur.

Op de eerste ledenlijst komen de volgende 9 namen voor: J.v.d. Kamp, C. Treffers, A.J. van Steeg, K.C. Steenhoek, A.J. v.d. Lee, Chr. Van Roemburg, P.J. Terreehorst, J. Polak, J. Noordermeer.

De wijk Schiebroek was toen nog in aanbouw. Vanaf 16 oktober 1955 waren al een aantal schaakliefhebbers in gebouw ‘Ons Huis’ op de Kamillestraat 30 wekelijks in los verband bij elkaar gekomen. Er werd een gestencild blaadje huis-aan-huis verspreid om de eerste belangstellenden te lokken, onder wie de heer J.L. Dijkers.

De eerste speelzaal was feitelijk te klein als schaakruimte. Schiebroek ging er desondanks op de woensdagavond de interne spelen, met van huis meegebrachte stukken en met thuis veelal vervaardigde en met linoleum beplakte borden, met nieuw aangeschafte klokken van het merk Mom (Hfl. 37,50 per stuk), ging interne wedstrijden spelen volgens het Zwitserse systeem en besloot op 1 januari 1956 toe te treden tot de RSB. In 1956 werd de toen 14-jarige Bram de Knegt jeugdlid van schaakvereniging Schiebroek en is nu nog steeds lid van onze schaakvereniging Erasmus.

De eerste contributie werd vastgesteld op Hfl. 1,75 per maand of Hfl. 21,00 per jaar (Hfl. 12,00 voor junioren). Er werd al snel gestart met een door de heer J.L Dijkers samengesteld mededelingenblad, later in de vorm van een heus clubblad, Het Geschut, de eerste jaren ook onder regie van en samengesteld door de heer Dijkers, later opgevolgd door ons huidige erelid Henk de Kleijnen.

Al snel nam het ledental toe en moest worden uitgekeken naar een geschiktere speelruimte. Dat werd tijdelijk, en op donderdagavond, vanaf 16 februari 1956, de slecht verlichte vrijwel onverwarmde zolder (!) van de inmiddels afgebroken Groen van Prinstererschool (het latere brugklasgebouw van Melanchthon) aan de Molenvijver en soms speelde men in een lokaal.

Op 12 september 1957 kwam voor 450 gulden per jaar speelruimte beschikbaar in de Goede Herderkerk, de Vijverzaal, waar (later) de Gemeentekijke Bibliotheek in is gevestigd, mooi en goed verwarmd.

In de jaren 60 ging Schiebroek voor de huishoudelijke competitie over op het Keysersysteem.

In 1966 werd verhuisd naar De Castagnet aan de Larikslaan. Helaas spelen we wel in de benedenruimte, waar al snel klachten zijn over te veel “rumoer van de openbaarheid” en (dus) veel lawaaimakers van vooral niet-schakers aan de openbare bar of vanuit de bovenzaal waar regelmatig activiteiten plaatsvinden. In oktober wordt door het bestuur aangekondigd dat er gelukkig een andere zaal permanent beschikbaar komt, met een aparte ingang, uitkomende op de Kastanjesingel.

In 1968 wordt Schiebroek 1 kampioen van de 2e klasse RSB, om het jaar daarop wederom kampioen te worden van de 1e klasse en daarmee promoveert naar de promotieklasse.

Vanaf 1969 wordt de wekelijkse clubavond gespeeld in de Brandaris, Adrianalaan 102.

In de jaren 70 speelt Schiebroek 1 in de promotieklasse, samen met Westen-Regina 1 en RSR-Ivoren Toren 1, het 2e en 3e spelen resp. in de 2e en 3e klasse van de RSB.

In 1977 fuseert SV Schiebroek met SV Westen-Regina, en de ledenlijst telt in september 1980 maar liefst 87 leden! Jan van Dijk profileerde zich in deze periode steeds meer met zijn werk als redacteur van Het Geschut, zijn activiteiten in de jeugdcommissie en later als intern wedstrijdleider. De jeugdopleiding bestaat uit 25 schakertjes die voor het Pionnendiploma of Torendiploma worden klaargestoomd. Grote animator van de jeugdafdeling is per december 1981 Marcel Miltenburg.

Het clubblad Het Geschut wordt alom gewaardeerd en is een stuwende en bindende kracht voor SWR. De Voorjaarsjeugdtoernooien van SWR werden een begrip in de regio.

In 1990 bestaat de interne uit groep 1 met 44 deelnemers, groep 2 heeft er 36. Er wordt al vanaf de jaren 80 met een puntensysteem gespeeld: 5 (winst), 4 (bond),3 (remise), 2 afwezig, en 1 (verlies).

Jaap Staal is in die periode een van de sterkste spelers van de vereniging. Een verdienstelijk lid is Jan de Graaf als nationaal arbiter, lid van de jeugdcommissie en commissaris van het materiaal.

In 2005 bereidt Izac Stolk als voorzitter de fusie voor met Hillegersberg en NRSG Wilhelm Steinitz.

Jaap van Meerkerk