Schaakvereniging Hilllegersberg

Ten behoeve van de nieuwe Wikipedia-pagina van Erasmus zijn Arie de Jong, Jaap van Meerkerk en Ruurd Ouwehand nog eens in de geschiedenis gedoken van de verenigingen waaruit Erasmus is ontstaan! Deze week presenteren wij hun verhalen.

Vandaag het derde en laatste deel over schaakvereniging Hillegersberg door Ruurd Ouwehand!

1 Geschiedenis

1.1 Oprichting

Op initiatief van J. Wijzenbroek kwamen op 6 december 1929 11 schaakliefhebbers, 10 mannen en 1 vrouw, in een zaal van Lommerrijk bijeen met het doel om een schaakvereniging op te richten. Negen hiervan besloten om lid te worden van de aldus opgerichte ‘Schaakvereeniging Hillegersberg’. Het eerste bestuur bestond uit de heren Wijzenbroek (voorzitter), Tieleman (penningmeester) en Breugem (secretaris). De contributie werd vastgesteld op Hfl. 10,= per jaar, er werd gespeeld op Lommerrijk en de speelavond was woensdag.

1.2 Ledental

Al in het eerste seizoen steeg het ledental van 9 (bij oprichting) naar 30, ongetwijfeld ook geholpen door de opheffing van E.R.C.S.V. waarvan de meeste leden naar Hillegersberg overstapten. Het ledenaantal is tot de opheffing in 2005 vrij constant gebleven: tussen de 35 en de 50 leden met een uitschieter naar boven (88 in 1968 dankzij een grote jeugdafdeling) en naar beneden (22 in 1942 ten gevolge van de oorlog).

1.3 Speellocaties

1929 – 1962 Lommerrijk, Straatweg 99-101

1963 – 1969 De Smidse, Straatweg 81

1969 – 2004 Messiaskerk, Debussylaan 19

2004 – 2005 Rheuma Verpleeghuis, Van Beethovenlaan 60

1.4 Fusie en opheffing

Mede ingegeven door hun teruglopende ledenaantallen en/of problemen om een geschikte speellocatie te vinden, besloten de schaakverenigingen Schiebroek/Westen-Regina, NRSG Wilhelm Steinitz en Hillegersberg tot een fusie hetgeen resulteerde in de oprichting van Schaakvereniging Erasmus op 5 september 2005 en werden de drie fuserende verenigingen opgeheven.

2. Sportieve successen

2.1 Externe competities

De eerste jaren werden met andere verenigingen zogenaamde massakampen georganiseerd. In meer georganiseerd verband werd deelgenomen aan de competities van de regionale (RSB) en landelijke schaakbonden (KNSB). Als sportieve hoogtepunten kunnen aangemerkt worden het kampioenschap van de RSB (1993), de deelnames aan de landelijke competitie (1993-1994, 1995-1996, 1998-2002 en 2004-2005) en de bekerwinst in de RSB (1997).

2.2 Interne competities

De ruggengraat van de vereniging werd gevormd door de interne competitie (‘de huishoudelijke’). De meeste kampioenschappen werden behaald door de heren Vos (6), Kunnen (5), Hanemaayer (4) en Tjong Tjin Joe (4). Ook werd jaarlijks volgens een knock-out systeem om de wisselbeker gespeeld. Wat ludieker waren de snelschaakavonden, de zomercompetities en de analyse-avonden.

3. Bestuur en ere-galerij

3.1 Ere-leden en leden van verdienste

De verenging kende 3 ereleden: Schram (vanaf 1963), Foort (1964) en Wijzenbroek (1951) en 2 leden van verdienste: Griss (1944) en Damen (1988).

3.2 Bestuur

De eerste voorzitter was Wijzenbroek (1929), opgevolgd door Lagerwaard (1930), Sinjorgo (1933), Lanceé (1933), De Graaf (1936), Nunnikhoven (1942), Westerink (1945), Schram (1949), Brautigam sr. (1963), Ter Kuile (1973), Brautigam jr. (1990) en Ouwehand (1996). De langstzittende bestuursleden waren Foort (36 jaar penningmeester), Ouwehand (23 jaar als voorzitter, penningmeester of secretaris) en Verboom (20 jaar penningmeester).

3.3 Vrijwilligers

Geen vereniging kan draaien zonder vrijwilligers: het klaarzetten en weer opruimen van de stukken, de bestuursleden, de competitieleiding, leden die een bijdrage leverden aan het clubblad (‘Zwart-Wit’) of website, jeugdleiders, organisatoren van analyse-avonden en schaaklessen, teamleiders, de kascommissie, de materiaalcommissarissen of mensen die nieuwe leden een warm welkom geven. Zonder deze vrijwilligers was het niet mogelijk geweest om 76 jaar lang schaakvereniging Hillegersberg een bloeiend bestaan te geven.

Ruurd Ouwehand