Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 29 augustus 2016

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2016-2017 op maandagavond 29 augustus 2016 om 20.00 uur in het gebouw van Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Namens het bestuur van onze vereniging nodig ik u graag uit voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2016-2017. De agenda treft u bijgaand aan. Ik verzoek u maandagavond 29 augustus tijdig aanwezig te zijn, zodat we omstreeks 20.00 uur kunnen beginnen.

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 5 september. Namens Jaap van Meerkerk het verzoek hem (als dat nog nodig is) te laten weten of u daarbij al dan niet van de partij bent. De indeling op de eerste avond is vaak lastig omdat na de vakantie niet steeds duidelijk is wie er komen. Laat Jaap niet in het ongewisse. Het emailadres van Jaap is: competitieleider@sv-erasmus.nl. Zijn telefoonnummers zijn: 06-24213858 en 010-4213746.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Secretaris

Agenda voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2016-2017 van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 29 augustus 2016 om 20.00 uur in onze speelzaal in Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam

1. Opening

2. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op 31 augustus 2015 voor het seizoen 2015-2016

4. Jaarverslag secretaris en verslag uitwerking toekomstvisie bestuur

5. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie (inclusief open toernooien)

6. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie

7. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie

8. Stand van zaken materiaal

9. Uitkomsten enquĂȘte en reactie bestuur

10. Bestuursverkiezing. Als bestuursleden zijn herkiesbaar: Frank van Zutphen (voorzitter), Leo Verhoeven (secretaris), Ruurd Ouwehand (penningmeester), Jaap van Meerkerk (wedstrijdleider interne competitie), Paul Wilhelm (wedstrijdleider externe competitie) en Arie de Jong (algemeen)

11. Toekomstvisie bestuur

12. Prijsuitreiking seizoen 2015-2016. Andere attenties

13. Contributie, voorstel begroting en prijzengeld open toernooien

14. Interne competitie 2016-2017 (inclusief voorstel reglement)

15. Externe competitie 2016-2017

16. Planning jaaragenda

17. Website

18. Benoeming kascommissie

19. Rondvraag en planning volgende ALV (voorstel: maandag 28 augustus 2017)

20. Sluiting