Denksportdag Rotterdam-Noord weer groot succes!

Net als voorgaande jaren heeft SV Erasmus meegewerkt aan de organisatie van de denksportdag Rotterdam Noord, dit keer op zaterdag 24 september. Schaken was, uiteraard zou ik zeggen, de belangrijkste activiteit, al moet de damsimultaan van grootheid Ton Sijbrands met ere worden genoemd. Geweldig dat hij dit voor de denksportdag doet.

Ook bij het schaken werd op niveau geacteerd, namelijk door de topspeelsters Tea Lanchava en Anne Haast.

Na de Meer Lezen zijn er ook verschillende leuke foto’s van de Denksportdag te bekijken.

SV Erasmus had een paar borden uitgelegd voor gewoon (snel)schaken. Ook was er een schaakprobleem en wat PR-promotiemateriaal.

Van de andere denksporten mag met name Mahjong worden genoemd. Kunst en cultuur lieten zich op bescheiden schaal zien.

Voordat de officiële opening plaatsvond, trad een goochelaar – zich noemend Olivier Quist (te herkennen aan zijn zwarte kostuum) op – waarbij onze voorzitter Frank van Zutphen de meestal niet zo dankbare rol uit het publiek mocht vervullen. Maar het viel mee.

Na de officiële opening door Thomas Roskam, voorzitter van de gebiedscommissie Noord (te herkennen aan zijn groene schoenen), was het toneel voor de denksporters die er een gezellige middag van maakten. Behalve van onze vereniging zagen we schakers van Charlois Europoort, RSR Ivoren Toren en Schaaksoos ‘De Provenier’. De schaaksimultaan werd goed bezocht en bleek wederom een succes. Ook bij onze kraam werd er lekker geschaakt.

Een bijzonder evenement was de snelschaakpartij op het grote bord tussen Wim Posthumus en Vincent Smol. Behalve denken en zetten moest er ter genoegen van de omstanders (alle andere activiteiten werden stilgelegd) worden gerend. Beide heren kwamen zichtbaar anders uit de strijd dan bij een gewone snelschaakpartij.

Dank aan onze leden die er (een deel van de middag) bij zijn geweest.

Leo Verhoeven