Agenda geactualiseerd

Op de ALV is de agenda voor het komende seizoen besproken. Deze is weer bijgewerkt en te vinden op de website. De externe RSB-wedstrijden zijn nog niet opgenomen in de agenda, omdat de competitie-indeling pas na de algemene vergadering van de RSB op 7 september definitief wordt vastgesteld. Kijk hier voor de agenda van 2016-2017.

Belangrijke data de komende periode zijn de start van de interne competitie op maandag 5 september en de Denksportdag Rotterdam-Noord op zaterdag 24 september.