Mooie opkomst bij start seizoen

De ALV was geslaagd, althans naar mijn mening. Een prima sfeer bij een goede opkomst (ongeveer 30 leden). Een mooi begin van het nieuwe seizoen. Een paar onderwerpen.

Interne competitie

Het systeem (één grote voorronde en drie finalegroepen) blijft zoals het was. Geschrapt wordt de regel dat de eerste vier van de A-finale recht hebben op een plaats in het eerste. Die regel kan net te beperkend zijn om tot de beste teamindeling te komen. Geregeld wordt dat in de C-finale niet meer dan twee bye’s kunnen worden opgenomen, naast de bye’s voor de teamwedstrijden. Dat was niet vanzelfsprekend (waarom geen drie, ook vanwege het Tata toernooi?).

Ook is vrij uitvoerig gesproken over de regel dat bij gelijk eindigen in de A-finale de plaats in de voorronde beslissend is voor het kampioenschap. De anderen moeten daardoor ten minste een halfje meer zien te halen. En hebben dus minder kans. De vergadering besluit op dit punt niets te wijzigen. De bestaande regel bevordert de opkomst in de voorronde, geeft een beeld over het hele seizoen en de agenda biedt eigenlijk geen ruimte voor beslissingspartijen na afloop van de finalegroep.

Met betrekking tot de regeling van afmelding vervalt de mogelijkheid dat per sms te doen; soms komt een sms vertraagd binnen en gaat er dan wat mis. Zie voor de mogelijkheden tot – onverhoopt uiteraard – afmelding het reglement op de site.

We houden komend seizoen bij of een andere puntentelling (3, 1 en 0) wezenlijk meer tekening in de voorronde zou geven. Dat komt weer terug in de volgende ALV voor het daarop volgende seizoen.

Speeltempo bij snelschaak en rapid

Tot nu toe hanteerden we 20 minuten bedenktijd per persoon per partij bij het rapid en 5 minuten bij het snelschaak. Op verzoek van de ALV wordt overwogen of een Fishertempo aantrekkelijker is. We proberen dat uit bij de gezellige avond in december.

Externe competitie

De verheugende toestroom van ook sterke leden heeft ertoe geleid dat wel 15 mensen in een lager team spelen dan anders het geval zou zijn geweest. Dat vroeg om begrip, dat er na goed en veel overleg al vóór de vergadering was gekomen.

Financiën

We staan er financieel gelukkig goed voor. Op verzoek van de ALV gaat het bestuur aan de slag met een financieel beleid, ook voor de mogelijkheden om borden en stukken te vervangen.

Buitenschaakspel, beamer en microfoon

We gaan in overleg met Laurens Borgsate voor vaste tegels ten behoeve van het buitenschaakspel (als daar subsidie voor kan worden verkregen). Ook kijken we naar de mogelijkheden een beamer te gebruiken bij het zomerschaak of een andere presentatie en het gebruik van een microfoon bij de open toernooien en vergaderingen.

Leo Verhoeven