Personen, partijen, eindspelen en partijfragmenten (6)

Door Andrzej Pietrow

Wij gaan nu verder kennis maken met de geometrische motieven in toreneindspelen. In deze aflevering zullen wij het motief verticaal schaak (met torenwinst) behandelen.

Dit geometrische motief komt in de praktijk zelden voor (voornamelijk in combinatie met het motief promotie) toch is de moeite waard om dit in het achterhoofd te houden. Lees hier het tweede artikel van Toreneindspelen anders.