Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 28 augustus 2017

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2017-2018 op maandagavond 28 augustus 2017 om 20.00 uur in Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Namens het bestuur van onze vereniging nodig ik u graag uit voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2017-2018. De agenda treft u bijgaand aan.

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 4 september. Namens Jaap van Meerkerk het verzoek om hem (als dat nog nodig is) te laten weten of u daarbij al dan niet van de partij bent. Het emailadres van Jaap is: competitieleider@sv-erasmus.nl. Zijn telefoonnummers zijn: 06-24213858 en 010-4213746.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Secretaris

Agenda voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2017-2018 van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 28 augustus 2017 om 20.00 uur in Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam

1. Opening

2. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op 29 augustus 2016 voor het seizoen 2016-2017

4. Jaarverslag secretaris en verslag uitwerking toekomstvisie bestuur

5. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie (inclusief open toernooien)

6. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie

7. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie

8. Bestuursverkiezing. Als bestuursleden zijn herkiesbaar: Frank van Zutphen (voorzitter), Leo Verhoeven (secretaris), Ruurd Ouwehand (penningmeester), Jaap van Meerkerk (wedstrijdleider interne competitie), Paul Wilhelm (wedstrijdleider externe competitie) en Arie de Jong (algemeen)

9. Prijsuitreiking seizoen 2016-2017. Andere attenties

10. Toekomstvisie bestuur

11. Jeugd. Jeugdcommissie. Vertrouwenspersoon

12. Financieel beleid

13. Contributie, voorstel begroting en prijzengeld open toernooien

14. Materiaalbeleid. Instelling materiaalcommissie

15. Interne competitie 2017-2018 (inclusief voorstel reglement)

16. Externe competitie 2017-2018

17. Jaaragenda

18. PR

19. Benoeming kascommissie

20. Rondvraag en planning volgende vergadering (voorstel: maandag 27 augustus 2018)

21. Sluiting