Agenda geactualiseerd

Op de ALV is de agenda voor het komende seizoen besproken. Deze is weer bijgewerkt en te vinden op de website. De externe RSB-wedstrijden zijn nog niet opgenomen in de agenda, omdat de competitie-indeling pas na de algemene vergadering van de RSB op 13 september definitief wordt vastgesteld. Kijk hier voor de agenda.

Belangrijke data de komende periode zijn de start van de interne competitie op maandag 4 september, de start van de jeudgafdeling op maandag 11 september, de Denksportdag Rotterdam-Noord op zaterdag 23 september en de bewonersactiviteit op zaterdag 30 september op het Rododendronplein!