Hoe moest dat ook al weer?

De afgelopen weken is het een paar keer niet helemaal goed gegaan met het instellen van de schaakklok.

Daarom hieronder een spoedcursusje ‘hoe moet je de digitale klok nu eigenlijk instellen?’

Digitale schaakklok DGT 2010

Wat geven de displays op de afbeelding hierboven allemaal aan?

Er resteren nog 3 minuten + 10 seconden voor de zwartspeler en 2 minuten + 3 seconden voor de witspeler. Aan welke kant de zwartspeler zit, kun je zien aan de afbeelding van de zwarte koning. We letten daar niet altijd op bij onze interne competitie.

De klok is stilgezet. Achter het pijltje in het midden staan 2 verticale strepen. De tuimelaar van de witspeler staat omhoog, maar de klok loopt dus niet.

Beide spelers hebben een bonus (dit staat links onderin beide displays).

Min Sec: Geeft aan dat de tijd wordt weergegeven in minuten en seconden. Een punt scheidt de cijfers voor de minuten en de seconden.

De knoppen onder de displays van rechts naar links:

  • De OK toets (om te bevestigen tijdens het instellen) is rechts.
  • De toets in het midden wordt gebruikt om de klok in werking te zetten, of om hem stil te zetten.
  • De toetsen – en + worden gebruikt bij het instellen.

Aan-/uitzetten

De klok wordt aan- en uitgeschakeld met de drukknop op de bodem van de klok.

Instellen van de klok: Optienummer 18

Nadat je de DGT 2010 hebt ingeschakeld, verschijnt in het display het optienummer dat het laatst was gekozen. Vaak zal dat 18 zijn. Al de 2010 klokken die intern gebruikt worden, staan al op 18 afgesteld. Is dat niet het geval, gebruik dan de + en – toets om nummer 18 te krijgen.

Als er 18 staat, druk dan op de OK toets. Op het display staat dan 1:30 en 1:30. Dus beide spelers hebben 1 uur en 30 minuten bedenktijd. Staan die tijden er nog niet, dan kan je dat met de + en – toetsen handmatig instellen en steeds met OK bevestigen.

Let op: eerst stel je de uren, de minuten en de seconden (!) in van beide spelers, pas daarna stel je de increment (minuten en seconden) in van beide spelers.

Hoe gaat dit precies? Het knipperende cijfer kan met de + of – toets worden gewijzigd. Zodra het juiste cijfer verschijnt, druk je op de OK – knop, waardoor meteen het volgende cijfer gaat knipperen. Wanneer alle parameters zijn ingevuld of geaccepteerd, dan zal de klok het pauze symbool >|| en de begintijd voor beide spelers laten zien. Hierna kan de klok worden gestart om de partij te beginnen.

Bonus (increment)

Je kan op het display aflezen of er een bonus is ingesteld. Dan staat er linksonder bonus. Controleer dit altijd voordat de partij start.

Als het goed is, is er dan 15 seconden increment per zet ingesteld. Als je de klok na zet 1 indrukt wordt er direct 15 seconden extra gegeven. Als je dan 15 seconden nadenkt, zie je 1.30 overgaan in 1.29.

Tijdelijk stil zetten van de klok

Wanneer je tijdens het spel de klok wil stilzetten (om bijvoorbeeld de wedstrijdleider te halen) dan druk je op de start/stop toets. Je kan het aftellen van de tijd hervatten door nogmaals de start/stop toets in te drukken.

Minder dan 20 minuten?

Als een speler nog meer tijd heeft dan twintig minuten, worden alleen de uren en minuten getoond (bijvoorbeeld 0:29 = 0 uur en 29 minuten), is de resterende tijd minder dan 20 minuten dan worden de minuten en de seconden weergegeven (19.50= 19 minuten en 50 seconden). Dus…

Na 0:20 (= 0 uur en 20 minuten), volgt 19.59 = 19 minuten en 59 seconden
Doe je op dit moment een zet en druk je dus de klok in (je drukt dus de tuimelaar omlaag) dan krijg je de bonus van 15 seconden er bij en het display geeft weer 0:20 aan (de seconden worden niet aangegeven zodra je meer dan 20 minuten bedenktijd hebt).

Zodra je 4.59 ziet verschijnen, dan heb je nog 4 minuten en 59 seconden bedenktijd en is noteren niet meer verplicht. Ook niet als je er weer 15 seconden bij krijgt en er dan dus 5.14 op het display komt.

De symbolen in het display

Naast cijfers kan het display van de klok de volgende symbolen tonen:

De echte liefhebbers kunnen de officiƫle handleiding voor de DGT 2010 hier downloaden.

DGT versie 2000

Naast de bovengenoemde klokken hebben we ook nog oudere schaakklokken met versie 2000. Deze klok zal geleidelijk aan worden vervangen.

Het is een inmiddels wat verouderde versie, die het nog wel goed doet. Er zit een enigszins afwijkende gebruiksaanwijzing bij, die wij hier niet bespreken. Dat zou alleen maar verwarring geven. In grote lijnen werkt deze klok als de 2010 versie. Het belangrijkste verschil bij het instellen is dat je niet voor optie 18 moet kiezen, maar voor optie 23!