De FIDE heeft per 1 januari de regels aangepast hoe te handelen als de tegenstander een onreglementaire zet speelt bij het rapidschaak en het snelschaak.

Voorheen kon dan meteen de winst worden geclaimd. Dit is met de nieuwe regels gewijzigd.

De ratio achter deze regelwijziging is om de regels voor het rapidschaak en het snelschaak meer in overeenstemming te brengen met de regels voor het reguliere schaak.

Voorheen mocht een speler in het rapidschaak of snelschaak na een onreglementaire zet van zijn tegenstander direct winst claimen. In artikel A4 lid 2 is het woord winst echter vervallen.

Aanhangsel A Regels voor rapidschaak artikel A4 lid 2

Lid 2 gaat als volgt luiden, waarbij de artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.4 (wat is een onreglementaire zet?) en artikel 7.5.5 (hoe te handelen bij een onreglementaire zet?, zie ook hieronder) verwijzen naar de reguliere FIDE regels voor het schaakspel:

2. Als de arbiter een overtreding waarneemt zoals beschreven in de artikelen 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 of 7.5.4, moet hij handelen volgens artikel 7.5.5, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn volgende zet gedaan heeft. Als de arbiter niet ingrijpt, mag de tegenstander claimen, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn volgende zet gedaan heeft. Als de tegenstander niet claimt en de arbiter niet ingrijpt, blijft de onreglementaire zet gehandhaafd en de partij wordt voortgezet. Als de tegenstander een onreglementaire zet heeft beantwoord kan deze niet meer worden gecorrigeerd, tenzij de spelers dit besluiten zonder tussenkomst van de arbiter.

FIDE reglement artikel 7.5 lid 5 (niet gewijzigd)

In artikel 7.5.5 staat vervolgens het onderstaande opgenomen.

5. Na de in artikel 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 of 7.5.4 beschreven handeling moet de arbiter bij de eerste voltooide onreglementaire zet van een speler, de speler twee minuten extra tijd aan zijn tegenstander geven; bij een tweede voltooide onreglementaire zet van dezelfde speler moet de arbiter de partij voor hem verloren verklaren. De partij is echter remise als de stelling zodanig is dat de tegenstander niet mat kan zetten door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.

De regels voor het reguliere schaak, het rapidschaak en het snelschaak zijn dus ‘gelijk’ getrokken, waarbij er na een eerste onreglementaire zet bij het reguliere schaak en rapidschaak 2 minuten extra tijd gevraagd kan worden en bij het snelschaak 1 minuut extra tijd (zie Aanhangsel B Regels voor Snelschaak artikel B.2). Na een onreglementaire zet in het rapidschaak en snelschaak kan dus niet meer meteen de winst geclaimd worden. Dat kan pas na de tweede onreglementaire zet.

De nieuwe regels roepen overigens nog wel wat vragen op. Voor de echte diehards onder ons: op de Schaaksite zijn twee interessante artikelen beschreven waarin deze nieuwe regels onder de loep worden genomen. Zeer lezenswaardige artikelen! Belevenissen van een arbiter: Waar is het gezond verstand gebleven? (2) en Idiote regels (2) – claimen.

Aanhangsel A Regels voor rapidschaak artikel A4 lid 5

Overigens is ook lid 5 van artikel A4 gewijzigd (er stond ‘mag’ en het is nu ‘moet’ geworden).

5. Als de arbiter het vallen van een vlag waarneemt, moet hij het melden.

Kijk hier om de nieuwe FIDE regels per 1 januari 2018 te downloaden of hier om de nieuwe FIDE regels per 1 januari 2018 (met wijzigingen) te downloaden.

Frank van Zutphen