Compliant met Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze nieuwe regels zijn ook van toepassing op verenigingen en sportorganisaties, zoals Schaakvereniging Erasmus.

Het doel van de AVG is de bescherming van de privacy van de burgers. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden en er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren. De organisatie moet opschrijven welke gegevens verwerkt worden en met welk doel.

Op de bestuursvergadering op 19 april 2018 heeft het bestuur het privacy statement van Schaakvereniging Erasmus vastgesteld. Het actuele privacy statement is vanaf heden te vinden op de pagina ‘Informatie‘ op de website. Of kijk hier om het privacy statement van Schaakvereniging Erasmus direct te downloaden!