Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 27 augustus 2018

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2018-2019 op maandagavond 27 augustus 2018 om 20.00 uur in Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Namens het bestuur van onze vereniging nodig ik u graag uit voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2018-2019. De agenda treft u bijgaand aan.

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 3 september. Namens Jaap van Meerkerk het verzoek om hem (als dat nog nodig is) te laten weten of u op die avond van de partij bent. Het emailadres van Jaap is: competitieleider@sv-erasmus.nl. Zijn telefoonnummer is: 06-24213858.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Secretaris

Agenda voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2018-2019 van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 27 augustus 2018 om 20.00 uur in Laurens Borgsate, Meidoornsingel 181, 3053 BP Rotterdam

1. Opening

2. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op 28 augustus 2017 voor het seizoen 2017-2018

4. Jaarverslag secretaris en verslag uitwerking toekomstvisie bestuur

5. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie (inclusief open toernooien)

6. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie

7. Jaarverslag jeugdleider

8. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie

9. Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt voor Peter Ruimschoot als bestuurslid te benoemen met als functie jeugdleider. De al zittende bestuursleden zijn herkiesbaar: Frank van Zutphen (voorzitter), Leo Verhoeven (secretaris), Ruurd Ouwehand (penningmeester), Jaap van Meerkerk (wedstrijdleider interne competitie), Paul Wilhelm (wedstrijdleider externe competitie) en Arie de Jong (algemeen).

10. Prijsuitreiking seizoen 2017-2018. Andere attenties

11. Toekomstvisie bestuur

12. Huisvesting

13. Bespreking enquĂȘte

14. Contributie (inclusief wijziging huishoudelijk reglement), voorstel begroting en prijzengeld open toernooien

15. Benoeming kascommissie

16. Interne competitie 2018-2019 (inclusief voorstel reglement)

17. Externe competitie 2018-2019

18. Jeugdafdeling

19. Jaaragenda

20. Rondvraag en planning volgende vergadering (voorstel: maandag 26 augustus 2019)

21. Sluiting