Brute kinderversjes, op ratingprijskoers en oprollen met een P?!?

Het verloop van een Zwitsers schaaktoernooi zoals het Watertorentoernooi is eigenlijk een soort van 10 kleine negertjes. Iedere ronde dunt het aantal spelers met de maximale score uit.

Al is het natuurlijk de vraag of we in deze tijden nog wel mogen spreken over 10 kleine negertjes. Is er eigenlijk een politiek correcte variant van de 10 kleine negertjes? Of een disclaimer-bordje dat het er in die tijd nog al onbeschaafd aan toe ging?

Want dat was wel het geval. Een en al treurnis in dat kinderversje: eentje werd doodgeslagen, eentje verdronk in de Schie, eentje stikte in zijn bier en dan zakte er ook nog eentje door de plee. Je vraagt je af of niet hele generaties PTSS hebben overgehouden aan dit brute versje…

Gelukkig gaat het er bij Erasmus wat vredelievender aan toe, al kunnen er op het schaakbord natuurlijk wel gruwelijke taferelen optreden. Na vier ronden hebben we in ieder geval nog drie koplopers over met 4 uit 4! De beiden Fide-meesters Julian van Overdam en Gert Timmerman gaan samen met Cor de Wit aan de leiding!

Spektakelprijs

Al kunnen gruwelijke taferelen op het schaakbord ook weer tot positieve dingen leiden. Immers, er is de spektakelprijs voor de meest spectaculaire partij gespeeld tijdens de eerste zes ronden van het Watertorentoernooi 2019. Waarmee de winnaar een mooi bedrag van € 50 kan winnen. Op onze website is meer informatie te vinden hoe je hier aan mee kan doen!

Ratinggroepen bekend

Naast de reguliere prijzen en de spektakelprijs zijn er dit jaar ook weer drie ratingprijzen van € 40 te winnen! De verschillende ratinggroepen zijn nu ook vastgesteld. Er zijn ratingprijzen te winnen voor de beste speler met een rating:

  • tot 1800
  • tot 1650
  • tot 1500

Een eerste tussenstandje na 4 ronden leert dat Ruud Bosch (< 1800) op plaats 7, Hans Koedam (< 1500) op plaats 27 en Wim Bergers (< 1650) op plaats 31 op een ratingprijskoers liggen.

Maar nog drie ronden te gaan, alles is hier dus nog mogelijk.

Inzendingen van de deelnemers

En ook deze weer hadden we weer verschillende mooie inzendingen van de deelnemers. Lees hieronder de verslagen van Theo, Hans, Johan, Harrie, Wim, Pearl en Danny!

Bord 6: Theo Huijzer – Dick Straathof

Theo schrijft over zijn partij: Ik weet niet of hij hem instuurt als spektakelstuk. Misschien is hij te bescheiden. Het werd een Larsen opening klassieke variant. Van mijn kant was dat een verrassingsactie. Ik weet niet of dat tegen een correspondentiespeler wel zo handig was. Nadeel voor mij was, dat het me veel tijd kostte. Ik had deze opening nog nooit gespeeld en moest alles achter het bord uitvinden. Op zet 19 miste ik een kans op licht voordeel. Daarna maakte Dick het resoluut af. De hele partij is hieronder na te spelen!

Theo Huijzer – Dick Straathof

Bord 7: Hans Uittenbogaard - Wybe Evenhuis

Hans doet verslag van zijn ervaringen tijdens deze partij: Wybe had gewoon pech deze avond. Ik heb vorig jaar in Leiden tegen hem gespeeld en hem toen helaas net laten ontsnappen na een stuk voor te hebben gestaan. Maandag had ik tot 6 uur een zware vergadering, waar ik een slecht gevoel aan overhield. Ook moest ik nog even mijn dochter wegbrengen en kwam dus traditiegetrouw 10 minuten te laat aan bij mijn partij. Ik had er toen dusdanig de pee in dat ik mijn tegenstander wilde oprollen om weer een beetje een goed gevoel terug te krijgen.

Wybe speelde, waarschijnlijk gevoed door de 10 minuten die hij cadeau kreeg, de eerste 15 zetten a tempo, hetgeen mij in staat stelde om mijn stukken beter te positioneren. Al snel kwam ik in het middenspel een pion voor, veroverde een tweede pion bij een dreigende mataanval en toen hij alles concentreerde op de mataanval, pakte ik aan de andere kant een 3e pion. Helaas speelde hij veel te lang door zodat ik vijf vrije pionnen moest opspelen tot een dame, waarna hij teleurgesteld toch maar de stukken opborg.

Bord 13: Andrzej Pietrow - Johan van de Griend

Johan mailde ons zijn gedachten: In de vierde ronde speelde ik aan bord 13 tegen Andrzej Pietrow. Andrzej is voor mij al jaren een sterke speler, waartegen ik zo nu en dan alleen een remise kan boeken. Dit keer werd het ook remise. In de opening werd ik behoorlijk onder druk gezet en was de stelling voor wit (Andrzej) beter.

Hij is vaak bereid om wat risico te nemen. Dat gebeurde nu ook. Daardoor kon ik afwikkelen naar een eindspel van koning, toren, loper en een paar pionnen aan beide zijden. Aangezien Andrzej ondernemend bleef spelen, kon ik een voordelig toreneindspel bereiken. In flinke tijdnood kon ik echter de weg naar winst niet vinden. Ik moest genoegen nemen met herhaling van zetten. Na de partij wezen de toeschouwers erop dat ik vrij gemakkelijk had kunnen winnen. Helaas heb ik dat niet gezien. Ik ben toch wel tevreden met remise als eindresultaat.

Bord 15: Jan Bruinsma - Harrie Jansen

Harry mailt over zijn partij: Deze partij, die ik met zwart tegen Jan Bruinsma speelde, leek veel op mijn verliespartij in de voorgaande ronde tegen Pearl Uyttenhove. Ook hier veroverde zwart vrij spoedig het initiatief en probeerde wit met opportunistische en soms dreigende zetten het tij te keren. Zwart werd daardoor niet uit zijn evenwicht gebracht en knaagde beheerst door tot wit het loodje legde.

Hier kwam ik met de dame naar voren om druk te zetten op de al gehavende witte koningsvleugel. Maar er was nog geen verschil in materiaal en dat hield wit lange tijd vol. Wit vervolgde hier met 13. De2 en zwart reageerde met lange rokade die zijn toren achter de dame op de d-lijn brengt.

Kort daarna viel de eerste verlies-pion (b5) en op zet 23 de witte loper. Toen op zet 33 ook nog een toren sneuvelde, gooide Jan de handdoek in de ring. Hieronder de hele partij:

Jan Bruinsma - Harrie Jansen

Bord 17: Jaap van Meerkerk - Wim Bergers

Wim doet uitgebreid verslag van zijn partij! Na de eerste drie ronden had ik 1½ punt en ik verwachte een sterke tegenstander. Ik was dit prettige toernooi begonnen met een Aljechin tegen Davin Mostert, welke na een spannende strijd uitmondde in een net aan verloren eindspel. Bij de tweede partij was de tegenstander in slaap gevallen, niet achter het bord maar achter zijn TV?! Jammer, maar kan gebeuren. De derde partij, een Sicilaan met als tweede zet d3, werd na een spannende strijd en misschien met wat geluk remise tegen Martin Rensen.

Ik hoopte de goede lijn voort te zetten bij de vierde partij. Ik speelde met zwart tegen de op papier sterkere wedstrijdleider Jaap van Meerkerk, maar een goed resultaat leek mij mogelijk.

Hij opende met d4 en het werd al snel de klassieke KoningsIndische partij. (1. d4 Pf6 2. c4 g6 3: Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. Pf3 0-0 6. Le2 Pd7 7. 0-0 e5 en 8. h3 exd4 9. Pxd4 Pc5 10. f3). Zet 8. h3 van Jaap vond ik niet al te sterk (meestal slaat wit of schuift door) en door zelf te slaan kreeg ik een sterke zwarte loper.

In het vervolg van de partij belandde Jaaps zwarte loper via Lg5 en mijn h6 en g5 uiteindelijk op f2. Inmiddels was er een gat op g3 in de witte stelling. Na diverse zetten waarbij ik pion d6 moest verzwakken door c6 te spelen (met het oog op het tegenhouden van het witte paard op c3) kreeg ik een goede stelling. Echter behalve wat initiatief was er nog niets concreets.

Dat veranderde echter snel toen ik bij het omspelen van mijn witte loper om mijn paard een mooie plek te geven even een zet van Jaap over het hoofd zag. Ineens was ik een mooie pion kwijt. Na analyse bleek de schade mee te vallen en ik kreeg zelfs de pion snel terug. Een remiseaanbod wees Jaap af. Hierna veranderde de partij in een roller coaster. Ik zag dat ik met een paardvork de ruil van de wits sterke zwarte loper kon afdwingen. Daarmee hield ik een sterke zwarte loper over en wit en zwakkere witte. Dat is in principe goed voor de aanval op de inmiddels via g4 verder verzwakte witte koningsstelling. Maar Jaap zag ook kansen...

Toen ik zijn pion op e4 kon slaan met mijn toren en ook mijn loper mooi op c5 had staan, pakte Jaap mijn pion op a6 met de toren en ik kon niet terugslaan met mijn toren op b8 omdat zijn dame op b5 stond. Toen nam ik een gewaagde maar kansrijke beslissing. Ik zag dat Jaap met b4 mijn loper kon aanvallen. Ik besloot de loper te offeren voor een kansrijke damezet die met schaak een toren zou veroveren. Jaap pakte de loper waardoor zijn dame tijdelijk van de verdediging was afgesloten. Ik pakte na schaak met de dame de toren op c2. De stelling was echter ook aan mijn zijde kritisch en mijn aanval moest doorslaan want anders had ik de problemen.

Op dat moment waren er niet veel partijen over. Omstanders volgden de partij met belangstelling. Ik kon nog schaak geven met de toren maar hoe verder? Gelukkig vond ik de beste zet. Jaap kon na een schaakje nog net op tijd mat verhinderen, maar zijn toren stond nog steeds aangevallen op a6 en was de indirecte dekking kwijt. Die toren sloeg ik toen en met de extra matdreiging op b1 raakte zijn dame overbelast met mat als gevolg. Een mooie partij waarbij het geluk aan mijn kant stond. Hieronder is de partij na te spelen.

Jaap van Meerkerk - Wim Bergers

Bord 21: Pearl Uyttenhove - Cor Treure

Pearl schreef: In ronde 4 van het Watertorentoernooi 2019 kruiste ik met wit de degens met Cor Treure, een veteraan van SO' 81, in mijn jeugd samen met Charlois Europoort en Groothoofd één van de grootmachten binnen de RSB.

Ik beantwoordde zijn gesloten opzet 1. d4 d5 met 2. Lg5! en gaf hem stof tot nadenken. De stelling bleef gesloten en Cor manoeuvreerde zijn dameloper via f5 naar g6. Met een paard manoeuvre via e2 naar f4 ruilde ik zijn loper op g6 en zwart nam terug met de h-pion. De half open h-lijn bleek hier voordelig voor Cor uit te pakken, vooral ook omdat ik door het opspelen van f2-f3 en h2-h3 een complex van zwakke velden op de koningsvleugel had.

Na veel wikken en wegen koos zwart echter voor spel op de damevleugel en dat pakte slecht voor hem uit. Beide monarchen bleven in het centrum en na ruil op c3 zadelde Cor mij met een dubbele c-pion, een half open b-lijn en het loperpaar op.

Toen zwart de structuur a6 - b5 - c6 - d5 kon bereiken waren de zwarte paarden superieur aan mijn loperpaar en had hij bij gebrek aan wit tegenspel alle tijd om mij op de koningsvleugel te slopen. De zwarte koning op e8 bracht een tactische finesse in de stelling waardoor Cor a7-a6 niet op kon spelen. Ik opende de damevleugel en kreeg met mijn loperpaar langdurige druk op zijn stelling. Met name zijn vrijpion op a7 was zeer zwak en bond de toren op a8 aan de verdediging.

Door pionnenruil op de damevleugel verbeterde ik mijn stelling en Cor kon bij gebrek aan een actief plan slechts zijn tijd beiden. Ik ging echter iets te gretig achter de a-pion aan en meende door dameruil zijn tegenspel voorgoed te elimineren. Dat bleek een strategische fout. Na ruil van alle zware stukken, haalde ik met mijn daneloper de pion op a7 op.

Cor zag de morgen weer gloren. Met een paard op b6 en zijn koning op c7 wist hij ruil van loper a7 af te dwingen en later mijn pluspion op b5 te veroveren.

Met voor beide spelers vier pionnen op der koningsvleugel was Cor's paard nu beter dan mijn witveldige loper. De naar d5 gemarcheerde zwarte koning zette de zwarte vesting op slot en met eeuwig schaak eindigde dit treffen in remise.

Bord 32: Hans Brobbel - Danny Hetharia

Eén van de grote verrassingen van de vierde ronde was de overwinning van Danny Hetharia op Hans Brobbel. Desgevraagd gaf Danny een korte samenvatting van zijn partij.

Het was complexe partij waarin met veel rekenwerk en wat missers over en weer. Uiteindelijk speelde Hans een goed ogende zet, maar deze bleek bij nader inzien minimaal een stuk te gaan verliezen. Het werd uiteindelijk zelfs een hele toren. Als klap op de vuurpijl ging het kort daarna ook nog mat.

Kijk hier voor alle uitslagen en de stand na de vierde ronde van het Watertorentoernooi.

Frank van Zutphen