Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 26 augustus 2019

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 26 augustus 2019 om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 211A, 3054 TB Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Namens het bestuur van onze vereniging nodig ik u graag uit voor deze algemene ledenvergadering. De agenda treft u bijgaand aan.

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 2 september. Namens Jaap van Meerkerk het verzoek om hem (als dat nog nodig is) te laten weten of u op die avond van de partij bent. Het emailadres van Jaap is: competitieleider@sv-erasmus.nl. Zijn telefoonnummer is: 06-24213858.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Secretaris

Agenda voor de algemene ledenvergadering van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 26 augustus 2019 om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 211A, 3054 TB Rotterdam

1. Opening

2. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op 27 augustus 2018

4. Jaarverslag secretaris en verslag uitwerking toekomstvisie bestuur

5. Jaarverslag jeugdleider

6. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie (inclusief open toernooien)

7. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie

8. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie

9. Bestuursverkiezing. Herkiesbaar zijn: Frank van Zutphen (voorzitter), Leo Verhoeven (secretaris), Ruurd Ouwehand (penningmeester), Jaap van Meerkerk (wedstrijdleider interne competitie), Paul Wilhelm (wedstrijdleider externe competitie) en Peter Ruimschoot (jeugdleider)

10. Prijsuitreiking seizoen 2018-2019. Andere attenties

11. Toekomstvisie bestuur

12. Bespreking enquête

13. Viering 125-jarig jubileum

14. Jeugdafdeling

15. Interne competitie 2019-2020 (inclusief voorstel reglement)

16. Intern rapidkampioenschap

17. Snelschaakkampioenschap

18. Jaaragenda

19. Externe competitie 2019-2020

20. Contributie, voorstel begroting en prijzengeld open toernooien

21. Benoeming kascommissie

22. Rondvraag en planning volgende vergadering (voorstel: maandag 31 augustus 2020)

23. Sluiting