En bedankjes voor alle vrijwilligers

Clubkampioen Murdoch Mac Lean en nummer 3 Kees van Toor

Tijdens de ALV van maandag 26 augustus kregen traditiegetrouw alle prijswinnaars van het vorige seizoen een prijs uitgereikt voor hun mooie prestaties.

Daarnaast werden ook alle vrijwilligers, wiens inzet van groot belang is voor het succes van schaakvereniging Erasmus, in het zonnetje gezet.

Hieronder zijn alle foto’s te vinden. Niet alle prijswinnaars waren aanwezig, uiteraard ook felicitaties voor hen. En een woord van dank voor alle vrijwilligers die niet op de foto’s staan!

Het podium van de B-groep met Paul Wilhelm (derde), Davin Mostert (tweede) en Leo Verhoeven (eerste)

Het podium bij het rapid met Cander Flanders (derde), Murdoch Mac Lean (tweede) en Henk Ochtman (eerste)

Het podium bij het snelschaken met Henk Ochtman (eerste), Frank van Zutphen (tweede) en Paul Wilhelm (derde)

Dank voor Wil Mettrop, de man achter de bar die ons iedere week van een hapje en een drankje voorziet

Dank voor Jan Hoek van Dijke en Jaap van Meerkerk, onze wedstrijdleiders

Dank voor de jeugdcommissie met Jeroen Landsheer, Anton van Bokhoven, Coen van Vlijmen, Peter Ruimschoot en Wim Posthumus! Niet op de foto Andrzej Pietrow

Dank voor de Aad Jan Roos, die afgelopen jaar de PR verzorgde

Dank voor de kascommissie bestaande uit Anton van Berkel en Murdoch Mac Lean

Dank voor de feestcommissie bestaande uit Jaap van Meerkerk, Jan Smit, Carel Keller en Ruurd Ouwehand, die nu werken aan ons 125-jarig jubileum

Dank voor de teamleiders! Niet op de foto Leo de Jager, Henk de Kleijnen, Victor Hooftman en Jan Bruinsma