Aan alle leden en oud-leden van Erasmus

Namens het bestuur van SV Erasmus nodig ik u graag uit voor de viering van ons 125-jarig jubileum. De fusievereniging Erasmus bestaat ongeveer 15 jaar. Veel korter dus. Maar één van de verenigingen die in 2005 zijn gefuseerd tot Erasmus, NRSV (later NRSG Wilhelm Steinitz), werd opgericht in 1894. Liefst 125 jaar geleden! Dit bijzondere feit willen wij graag met u vieren.

Onze feestcommissie heeft het programma voor deze dag gemaakt. Globaal ziet dat programma op zaterdag 16 november in het Huis van de Wijk Arcadia (Apollostraat 211A, Rotterdam) er als volgt uit.

Inloop is vanaf 9.30 uur. Onze voorzitter opent de dag om 10.00 uur. Koffie en een feestelijke versnapering worden niet vergeten. Vanaf 10.30 uur gaan we in vierkampen drie ronden rapidschaken.

Rond 12.30 uur biedt SV Erasmus een lunch aan. Daarna wordt er door enkele clubgenoten kort teruggeblikt op memorabele clubgebeurtenissen.

Vervolgens, het zal dan omstreeks 14.00 uur zijn, geeft grootmeester Paul van der Sterren een inschuif-simultaan aan 25 clubgenoten. Als een partij vrij snel is beëindigd, kan de open plaats worden ingenomen door een clubgenoot. Wim Westerveld speelt ook simultaan tegen naar schatting 15 clubgenoten met een rating tot 1750.

We sluiten omstreeks 16.45 uur af.

Mocht je alleen een gedeelte van de dag kunnen meemaken, dan is dat geen enkel probleem. Voor de organisatie is het uiteraard plezierig om van tevoren te weten of je komt. Mail dan naar Leo Verhoeven (secretaris@sv-erasmus.nl) of Jaap van Meerkerk (competitieleider@sv-erasmus.nl). Maar mocht je dat pas op de dag zelf beslissen: geen probleem. Weet je welkom.

Leo Verhoeven