Code rood voor Erasmus 1

In de vijfde ronde van de KNSB competitie moesten we aantreden tegen het ijzersterke tweede team van DSC Delft. Een spannende wedstrijd waarin we in ieder geval hebben gevochten.

Er had zeker meer ingezeten dan de schamele 1½ punt waarmee we nu het strijdtoneel verlieten.

Op veel gezichten zag ik de teleurstelling. Op 7 maart moeten we gaan knallen om degradatie te voorkomen. Thuis tegen Philidor Leiden 2.

Op het eerste bord viel Pieter Sturm in voor Frank van Zutphen. Pieter speelde het middenspel heel goed. Hij stond een stuk voor, er hingen wel wat dreigingen in de lucht, ik had er veel vertrouwen in. In het eindspel ging het niet goed. Een gelijkstaand toreneindspel wikkelde Pieter door vermoeidheid verkeerd af. Zijn tegenstander bouwde de bekende brug en won de partij.

Op het tweede bord bracht Eric Hoogenes zijn geliefde Budapest gambiet op het bord. In het eindspel stond Eric drie pionnen voor. Het toren eindspel speelde hij behendig naar winst.

Joram op den Kelder – Eric Hoogenes

Op het derde bord belandde Olivier Vrolijk in een moeilijk paard-eindspel. Zijn vrijpion oogde gevaarlijk maar zijn tegenstander kreeg tegenkansen op de koningsvleugel. De witte vrijpion kwam niet verder dan de zesde rij en ook de tegenkansen van zwart waren te bedwingen. Remise.

Op bord vier speelde Peter Torczynski. Hij kreeg een enorme aanval te verwerken. Helaas kon hij het niet droog houden.

Zelf speelde ik bord 5 tegen Martine Middelveld. Zij zorgde op verschillende NK’s voor spektakel door bijvoorbeeld van Tea Lanchava te winnen. Ik kon dus wel wat verwachten. In de Tarrasch stelde ik de korte rokade uit. Hierdoor kwam ik in een eindspel zonder dames. Op de 16e zet offerde mijn tegenstander de kwaliteit.

Dit offer is een bekend thema in de mainline, met de dames nog op het bord. Tijdens de partij had ik deze mogelijkheid gezien. Mijn inschatting was dat er een evenwichtig middenspel/eindspel zou ontstaan met wederzijdse kansen. Dat klopte tot het moment waarop ik het onnauwkeurig en slordig ging spelen. Vanaf dat moment kon mijn tegenstander het punt zonder problemen binnen halen.

Van de partij van Cander Flanders heb ik het beeld dat hij in het middenspel goed stond. Toen ik weer een ronde langs mijn teamgenoten deed zag ik dat hij verloren had.

Op bord 7 speelde Leo de Jager. Hij schreef over zijn partij: Zwart zit hier al in (extreme) tijdnood want ze heeft nog maar een tiental minuten. Ik dacht hier heel goed te staan, mijn machine houdt het op een miniem plusje. Zwart heeft niet anders dan 19. .. Kg8 en nu wilde ik 20. Pc4 spelen maar na 20. .. Le7 21. dxc5 Lxc5 maakte ik me ernstig zorgen om mijn loper op b5 die na een komend .. a6 in de problemen is. Thuis zag ik dat 22. La3 die mogelijkheid er compleet uithaalt: 22. .. a6? 23. Lxc5 bxc5 24. La4 en wit staat erg prettig. De ruil van de zwartveldige lopers is erg gunstig voor wit, mijn paard op c4 staat prachtig en de pluspion op de damevleugel is een echte troef. Helaas, kans gemist.

Ik speelde 20. Pg4 waarop volgde 20. .. a6 21. Le2 Tac8 22. c4 Pg6. De stand op de klok was inmiddels wit 22 minuten, zwart 45 seconden. En nu begon het. Ik zag weliswaar dat Pf2 gevolgd door g4 met daarna de manoeuvre Pf2-h1-g3 en Kf2 me een solide stelling zou opleveren, maar zonder problemen voor zwart. Daarom liet ik mijn paard staan waar het .. e5 ontmoedigt. Zoekend naar zetten die tijd ‘vraten’ kwam ik op 23. Tdc1 Pe7 24. Pf2 Pf5 25. Pd1 dat was de bedoeling van 23 Tc1. Beter was 25. Lg4 met de bedoeling 25. .. Pxe3? 26. Lxe6 Kf8 27. Tfe1 en wit heeft voordeel. Nu kreeg zwart na 25. .. cxd4 voordeel, maar gelukkig, de tijdnood hielp 25. .. Kf7 en nu is er na 26. g4 niet veel aan de hand, maar na 26. Kf2??? was 26. .. cxd4 dodelijk.

Tot slot de partij van Wim Posthumus. Ik zag een gecompliceerde stelling in het middenspel, in het eindspel zag ik dat Wim met een pion minder in een toreneindspel moest proberen om er een halfje uit te slepen. Helaas, zijn inspanning bracht niet waar we op hoopten.

Lees hier het verslag 'DSC-K2 verslaat Erasmus' op de Delftse Schaaksite. Of kijk hier voor alle uitslagen en de stand in klasse 3E van de KNSB-competitie.

Arno van Houten