Vanwege het coronavirus

Vanmiddag heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd tegen het coronavirus. Naar aanleiding daarvan heeft de overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF haar advies aangescherpt.

In lijn met het advies van NOC*NSF heeft het bestuur besloten om tot en met 6 april geen clubavonden en schaakactiviteiten meer te organiseren.

UPDATE: Periode is verlengd tot en met 6 april. Maandag 13 april is er ook geen schaken, want dan is het Eerste Paasdag.

Het advies van NOC*NSF van 12 maart luidt als volgt:

NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten - waaronder sportwedstrijden – tot en met 31 maart af te gelasten.

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel Nederland geldt en tot en met 31 maart.

Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart.

Ook sociale contacten sterk verminderen

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

Dat is voor ons reden om voorlopig geen clubavonden voor de jeugd en de senioren meer te houden. Ook het advies om niet met het openbaar vervoer te reizen en het gegeven dat wij relatief veel oudere leden hebben, hebben bijgedragen aan dit besluit.

Alle RSB-wedstrijden zijn ook afgelast tot en met 31 maart. Er wordt nog gekeken hoe de interne competitie kan worden afgerond. De voorbereidingen voor het Watertorentoernooi (vanaf 20 april) starten binnenkort, waarbij te zijner tijd wordt gekeken of het toernooi ook echt door kan gaan.

Eind maart bekijken wij de situatie opnieuw, waarbij wij handelen in lijn met de richtlijnen van het kabinet en de adviezen van NOC*NSF. Via de mail en de website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven