Begin seizoen 2020/2021

We zitten helaas nog met de situatie dat we door het coronavirus pas op de plaats moeten maken.

Namens het bestuur kan ik er nu het volgende over schrijven.

Schaken in de coronacrisis

In de mailing van de KNSB van 20 mei (gisteren dus) is opgemerkt dat schaken een binnensport is en dat binnensporten op dit moment niet zijn toegestaan. Op 6 mei presenteerde het kabinet de verwachting dat binnensporten vanaf 1 september weer mogelijk zijn als het virus onder controle blijft.

Als reactie op de vraag ‘Kan ik nog bridge spelen, schaken of andere denksporten doen?’ is het volgende antwoord gegeven ‘Het advies is om dit niet te doen. Veel van deze denksporten vereisen dat deelnemers aan dezelfde tafel zitten en dat is in veel gevallen binnen 1,5 meter. Daarnaast worden de materialen (speelkaarten, stukken) vaak doorgegeven waardoor het risico op besmetting vergroot wordt.’

Over het eerder dan op 1 september van start gaan van binnensporten ligt een adviesaanvraag bij het Outbreak Management Team. Wordt dus vervolgd. Op de website van de KNSB is een handig overzicht te vinden van schaken en de coronacrisis.

Einde interne competitie

Vanwege het bovenstaande ziet het bestuur geen mogelijkheden om de finales van de interne competitie nog af te ronden. De interne competitie wordt daarom niet meer hervat. De resultaten van de partijen in de finalegroepen worden voor de ratingverwerking doorgegeven. In het competitiereglement is opgenomen dat de winnaar van de A-finale het clubkampioenschap behaalt met (bijbehorende) wisselbeker. Gegeven de huidige situatie is deze winnaar niet te bepalen. Daarom hebben we dit seizoen geen clubkampioen voor de interne competitie. Er zijn dit jaar ook geen kampioenen in de B-groep en de C-groep. Het snelschaakkampioenschap van dit seizoen is eveneens afgelast.

Online schaken

Wel gaan we natuurlijk met het onlineschaak verder. Iedere maandagavond organiseren wij een intern toernooi en iedere zondagavond kan iedereen meedoen aan een zogeheten teambattle tegen andere verenigingen. Kijk op de website van Erasmus wat je moet doen om mee te spelen.

Algemene ledenvergadering op 31 augustus

De algemene ledenvergadering vindt volgens planning op maandag 31 augustus plaats. Als het tegen die tijd kan in het Huis van de Wijk Arcadia. Maar zo nodig digitaal. De agenda versturen we eerder dan gebruikelijk, zodat iedereen voldoende gelegenheid heeft om vooraf te reageren. Op de ledenvergadering brengt het bestuur zoals gebruikelijk verslag uit over het afgelopen seizoen en over de plannen voor het nieuwe seizoen.

Het bestuur is voornemens om de contributie voor het komende seizoen aanzienlijk te verlagen (tot ongeveer de bijdrage die de vereniging afdraagt aan de bond, de details worden door onze penningmeester uitgewerkt). Dit vanwege de onzekerheid of er wel het gehele seizoen gespeeld kan worden. De contributieverlaging is mogelijk omdat we voor slechte tijden een financiële buffer hebben opgebouwd. Zo’n slechte tijd is het nu.

Digitale enquête

Binnenkort sturen we een digitale enquête uit, met onder meer de vraag of je volgend seizoen wil spelen in de RSB-competitie en/of de KNSB-competitie en over jouw wensen over het online schaken. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de KNSB-competitie op 31 oktober van start. Zo nodig online (dan speel je met je team op anderhalve meter van elkaar steeds thuis (in Arcadia), onder het toeziende oog van een onafhankelijke wedstrijdleider).

Aan de voorbereiding van de RSB-competitie wordt ook gewerkt. Er is heel veel onzeker, maar voor de vereniging is het belangrijk om te weten op wie we volgend seizoen kunnen rekenen.

Tot slot

We moeten met elkaar door deze crisis zien heen te komen. Let vooral op de gezondheid van jezelf en de mensen in je omgeving.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven