Een nieuwe estafetterubriek

Vrijwel iedere schaker kent het fenomeen, een steeds maar uitdijende schaakbibliotheek. Niet altijd tot grote vreugde van de partner. “Kun je er niet een paar wegdoen? Je kijkt er nooit meer in.”

Toen mijn partner dat tegen me zei, moest ik erkennen dat de meeste boeken hun inhoud lang geleden prijs hadden gegeven en nu al vele jaren roerloos in mijn boekenkast stonden. Om mijn goede wil te tonen heb ik er een paar weg gedaan. Mijn eerste leerboeken en de Prismaserie van Hans Bouwmeester onder andere. Maar het afscheid deed pijn. Alsof ik de herinnering aan mijn eerste avonturen op de 64 velden tekort deed. Er is dan ook geen vervolg meer gekomen op die eerste opruimactie.

Als ik zo mijn bibliotheekje bekijk, zie ik een ontwikkeling in het soort boeken dat ik in de loop van de tijd heb aangeschaft.

Na mijn jeugdtijd kwam er een periode van serieuze studie en ging ik vooral openingsboeken kopen, boeken over strategie en verder alles in het teken van de wil een betere schaker te worden. Op een gegeven moment stopte dat: ik speelde nauwelijks nog en kocht ook geen boeken meer. De laatste tijd, eigenlijk na mijn pensionering, koop ik weer boeken. Maar nu zijn het vooral human interest boeken, biografieën van schakers, meer het verhaal dan het schaken zelf dus.

De clubschaker en zijn boeken. Hoe zou dat bij de clubgenoten van Erasmus zitten?

Ze hebben een emotionele relatie met het spel, dat kan haast niet missen. Eens zijn ze er mee in aanraking gekomen en dat spel heeft ze verder in hun leven vergezeld. Maar hoe is dat gegaan en welke boeken hebben hen op die reis door het schakersleven begeleid?

Zou het niet een idee zijn om een boekenrubriek te maken, maar dan geheel anders dan gebruikelijk? Frank van Zutphen, voorzitter en webmaster, vond het een goed idee. Verbinding maken met elkaar en boekentips krijgen is nooit weg, zeker nu in Coronatijd het normale clubleven stilligt. Dus daar gaan we.

Drie vragen ter beantwoording en bespreking.

  1. Wat was het eerste schaakboek dat je onder ogen kreeg?
  2. Welk schaakboek heb je als laatste gelezen?
  3. En welk schaakboek heeft het meeste indruk op je gemaakt en waarom?

We maken er een estafette van: iemand schrijft over de schaakboeken naar aanleiding van de vragen 1 tot en met 3 en geeft de beurt over aan de volgende die het leuk zou vinden om dit te doen.

Begeleidende foto’s zijn meer dan welkom. Van de schaakbibliotheek van de schrijver of van de omslagen van de boeken die hij beschrijft.

Ieders inzending wordt gepubliceerd op onze mooie Erasmus site. Een redactieteam zal zorgen voor enige gelijkvormigheid van de bijdragen.

Wim Westerveld