Zomercompetitie in Arcadia. Voor het eerst op maandag 13 juli

Goed nieuws, we kunnen de clubavond weer organiseren! Dat kondig ik nu aan. Aan het eind van deze week stuur ik een bericht over de uitwerking.

Zomercompetitie

Als bestuur hebben we gekozen voor een zomercompetitie met het gewone speeltempo over zeven avonden. Op de maandagavonden van 13 juli tot en met 24 augustus. We hebben hiervoor gekozen omdat we het gewone schaak de afgelopen maanden het meest hebben gemist. En omdat dit veiliger te organiseren is dan het in andere jaren gebruikelijke zomerschaak.

Daarbij zijn er wel zaken anders dan gebruikelijk. In de noodverordening van de gemeente Rotterdam is de volgende bepaling opgenomen:

‘Het is alleen toegestaan om tijdens het sporten binnen anderhalve meter van elkaar te komen voor mensen van 18 jaar en ouders als dit noodzakelijk is voor de sportbeoefening. Voor sporten zoals denksporten, racketsporten en bijvoorbeeld diverse atletiek en turnonderdelen is dit dus niet toegestaan.’

Ook de beheerder van onze zaal moet hierop handhaven. Wij zien mogelijkheden om op een afstand van 1,5 meter een ‘normale’ schaakpartij te kunnen spelen.

De regels uit de noodverordening hebben wel grote gevolgen voor onder meer de zaalopstelling, het maximaal aantal deelnemers en de wijze van aanmelding. Deze woensdag hebben we hierover overleg met de beheerder van de speelzaal. Zoals gezegd, stuur ik eind deze week nader bericht. Met de regels voor het aanmelden. Daarin komt ook te staan welke maatregelen er samen met Arcadia zijn getroffen om veilig te kunnen schaken. En natuurlijk de regels waaraan de deelnemers zich hebben te houden. We moeten en willen ons houden aan de regels ter voorkoming van besmetting met het coronavirus (covid-19). Dat staat voorop.

Online schaak

We gaan voorlopig door met het online schaak. Dat bieden we aan omdat nog niet iedereen het ziet zitten om naar de vereniging te komen. Aan de deelnemers aan het online schaak wordt via een andere mail gevraagd of ze dit op maandagavond willen blijven doen of op een andere avond.

Jeugdschaak buiten

Deze zomer gaan we ook door met het jeugdschaak, maar niet in Arcadia. Voor de jeugd organiseren wij eens per twee weken op de vrijdagmiddag een buitenschaakactiviteit bij Natuurtalent010.

Leo Verhoeven