Hieronder is het reglement van de zomercompetitie 2020 te vinden. Lees dit reglement nauwkeurig door voordat u naar de vereniging komt op de maandagavond.

 1. Tenzij hierna anders is vermeld, zijn de FIDE-regels van toepassing.
 2. Er wordt gespeeld volgens hetzelfde tempo als in de RSB-competitie: per persoon 90 minuten plus 15 seconden per zet voor de hele partij.
 3. Mobiele telefoons mogen in de zaal worden meegenomen. Tenzij bereikbaarheid noodzakelijk is (even melden aan de intern wedstrijdleider), staan de telefoons uit.
 4. Er wordt een competitie over zeven speelavonden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De eerste twee ronden worden ingedeeld op rating, de ronden daarna op weerstand.
 5. Vanaf 19.30 uur wordt de laatste hand gelegd aan de indeling voor de betreffende speelronde. Die is om 19.45 uur af. Daarna wordt de indeling niet meer gewijzigd.
 6. In iedere ronde mag een bye worden opgenomen. Een bye wordt geteld als een half punt.
 7. Bij een oneven aantal spelers kan één speler niet worden ingedeeld. Deze krijgt een vol punt voor de niet gespeelde partij. Dit komt per speler slechts één keer in de zomercompetitie voor.
 8. Blijft een speler zonder bericht weg, dan volgt een reglementaire uitslag na een half uur speeltijd, tenzij er sprake was van overmacht. Dit ter beoordeling van de intern wedstrijdleider.
 9. In de zomercompetitie wordt de stand opgemaakt aan de hand van de behaalde punten, daarna de weerstandspunten en tot slot de Sonneborn-Berger punten. De winnaar is zomerkampioen.
 10. De resultaten van de zomercompetitie worden niet doorgegeven voor de ratingverwerking.

Regeling voor het aanmelden

Vanwege een maximum aantal deelnemers (als gevolg van de 1,5 meter afstand regels vanwege corona) zijn er andere regels voor het aanmelden en afmelden. Er kunnen maximaal 36 schakers meespelen op een avond.

Iedere speler, die mee wil spelen, dient zich – voor iedere ronde opnieuw – vooraf aan te melden via de e-mail bij de intern wedstrijdleider (competitieleider@sv-erasmus.nl).

 • Aanmelding is alleen mogelijk via de e-mail. Andere vormen van aanmelding (telefoon, app, sms, brief, telegram, postduif) worden niet geaccepteerd.
 • Aanmelding voor iedere nieuwe ronde kan vanaf dinsdagochtend na de vorige ronde. Voor de eerste ronde start de aanmelding direct na ontvangst van deze mail / publicatie van dit reglement op de website.
 • De eerste 36 aanmeldingen kunnen meespelen in de volgende ronde op maandag. In het geval er meer dan 36 aanmeldingen zijn, worden zij op een reservelijst geplaatst. Deze spelers krijgen voorrang bij de indeling van de ronde daarop.
 • Een aanmelding wordt bevestigd door de intern wedstrijdleider. Zonder bevestiging wordt de betreffende speler niet ingedeeld voor de volgende ronde.

Regeling voor het afmelden

Heel belangrijk zijn de volgende regels:

 • Hebt u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
 • Geef, in geval van genoemde klachten, zo spoedig mogelijk (uiterlijk maandag 19.30 uur) per mail (competitieleider@sv-erasmus.nl) door aan de intern wedstrijdleider dat u dan niet kan komen spelen. In dat geval kan mogelijk iemand op de reservelijst nog meespelen.
 • Een speler die zich afmeldt krijgt een bye en een half punt.
 • Het, na aanmelding zonder bericht niet komen, heeft een reglementaire nederlaag tot gevolg.
 • Bij (vermoeden van) bovengenoemde klachten voor of tijdens de schaakavond kunt u geweigerd worden of naar huis worden gestuurd door de corona-coördinator(en).

Gang van zaken tijdens een speelavond voor de zomercompetitie

 • U houdt in alle gevallen een afstand van 1,5 meter van anderen.
 • Enige uitzondering hierop is de volgende: Tijdens het spelen van de schaakpartij hoeven de twee spelers van de schaakpartij (witspeler en zwartspeler) geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden (men kan op een normale manier achter het schaakbord zitten en een partij spelen).
 • U bent op de maandagavond welkom vanaf 19.50 uur.
 • U komt bij voorkeur lopend of op de fiets. Ook bij het plaatsen van de fiets in de fietsenstalling houdt u 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Bij binnenkomst wordt u een aantal vragen gesteld in de vorm van een gezondheidscheck.
 • Vervolgens wast u eerst uw handen met desinfecterende zeep, die bij de ingang te vinden is.
 • U volgt de looplijnen zoals deze zijn aangegeven op de locatie en in de speelzaal.
 • Alle schaakborden zijn zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • Op de tafels treft u de schaakborden, stukken en klokken aan. De stukken zitten nog in de doos en staan nog niet opgesteld. U desinfecteert eerst zelf de stukken en zet de stukken dan zelf op in de beginopstelling (desinfectiemiddelen / schoonmaakdoekjes worden beschikbaar gesteld door de vereniging).
 • U schudt geen handen bij de aanvang van de partij en ook niet aan het einde van de partij.
 • Na afloop van de partij desinfecteert u zelf de stukken en u doet alle stukken weer terug in de doos.

Vanaf 19.30 uur maakt de intern wedstrijdleider de indeling voor die avond en zorgt ervoor dat deze om 19.45 uur klaar is. De indeling wordt duidelijk zichtbaar in de zaal opgehangen. Er worden uitslagbriefjes op naam uitgereikt.

Voor 20.00 uur zit een ieder klaar voor de wedstrijd, de klok is ingesteld, bord en stukken staan gereed voor de eerste zet. De intern wedstrijdleider kondigt het begin van de wedstrijden aan. Dat is in principe om 20.00 uur, maar het kan door omstandigheden soms iets later worden. Bij afwezigheid van de tegenstander wordt diens klok, nadat de intern wedstrijdleider het begin van de wedstrijden heeft aangekondigd, in werking gesteld. Vangt een wedstrijd bijvoorbeeld 20 minuten te laat aan en de klok is niet in werking gesteld, dan gaat er bij beide spelers 10 minuten van de speeltijd af. Dit om ervoor te zorgen dat alle wedstrijden echt uiterlijk om 23.30 uur zijn beëindigd. Na afloop legt de witspeler het uitslagbriefje op de tafel van de interne wedstrijdleider.

Frank van Zutphen (voorzitter@sv-erasmus.nl) en Peter Ruimschoot (jeugdleider@sv-erasmus.nl) zijn de corona-coördinatoren, die u kunt benaderen voor vragen en/of opmerkingen. Bij afwezigheid van Jaap van Meerkerk in de speelzaal nemen Frank van Zutphen / Jan Hoek van Dijke tijdens de speelavond de honneurs waar als intern wedstrijdleider.

Het volledige reglement voor de zomercompetitie is ook in PDF te downloaden.