Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 31 augustus 2020

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 31 augustus 2020 om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 211A, 3054 TB Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Bijgaand treft u aan de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 31 augustus 2020 om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia. De agenda treft u bijgaand aan.

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 7 september. Vooraf aanmelden is geboden omdat er die avond maar 18 partijen kunnen worden gespeeld. Laat de intern wedstrijdleider via de email weten als u dan van de partij wilt zijn. Het emailadres is: competitieleider@sv-erasmus.nl.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Secretaris

Agenda voor de algemene ledenvergadering van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 31 augustus 2020 om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 211A, 3054 TB Rotterdam

1. Opening

2. Anders dan anders

3. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken

4. Verslag van de algemene ledenvergadering op 26 augustus 2019

5. Jaarverslag secretaris en verslag uitwerking toekomstvisie bestuur

6. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie (inclusief open toernooien)

7. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie

8. Jaarverslag jeugdleider

9. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie

10. Bestuursverkiezing

11. Prijsuitreiking seizoen 2019-2020. Andere attenties

12. Toekomstvisie bestuur

13. Bespreking enquête

14. Interne competitie 2020-2021 (inclusief voorstel reglement)

15. Jaaragenda

16. Externe competitie 2020-2021

17. Jeugdafdeling

18. Contributie, voorstel begroting en prijzengeld open toernooien

19. Benoeming kascommissie

20. Rondvraag en planning volgende vergadering (voorstel: maandag 30 augustus 2021)

21. Sluiting