In het zonnetje gezet tijdens de ALV

Het was dit jaar door corona wat rustiger op de ALV dan normaal, maar ook dit jaar werden de prijswinnaars gehuldigd en werden alle vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage aan het succes van onze vereniging.

Dit jaar geen hand van de voorzitter, maar wel een aardigheidje voor allen.

Prijswinnaars

Omdat het seizoen vanwege corona voortijdig werd afgebroken, waren er minder winnaars te huldigen dan voorgaande jaren. Toch zetten wij de koplopers op het moment van afbreken van de competitie nog even in het zonnetje.

Ruud Neumeijer ging aan de leiding in de B-groep, toen die werd gestaakt

Marcel Tillemans ging aan de leiding in de C-groep, toen die werd gestaakt

Frank van Zutphen werd de winnaar van de zomercompetitie

Vrijwilligers

Het is fijn dat onze vereniging kan bogen op veel mensen, die bij willen dragen aan alle activiteiten die wij gedurende het jaar organiseren. Applaus dus voor alle vrijwilligers op de ALV en uiteraard ook voor de vrijwilligers die niet aanwezig waren op de ALV.

Dank voor Wil Mettrop, die ons iedere week van een drankje voorziet

Dank voor Wim Posthumus, teamleider van Erasmus 2

Dank voor Jan Smit als teamleider van het derde en lid van de kascommissie

Dank voor Karel de Neef als teamleider van Erasmus 4

Dank voor Martin Rensen, teamleider van het eerste viertal

Dank voor Anton van Bokhoven, onze teamleider van het tweede viertal

Dank voor Jan Smit en Ruurd Ouwehand voor de feestcommissie. Niet op de foto Carel Keller en Jaap van Meerkerk