Competitiereglement aangepast

Op de ALV afgelopen maandag is besloten tot een wijziging van het voorgestelde Reglement interne competitie 2020-2021. Het aantal bye’s is daardoor niet onbeperkt: in de voorronde in beginsel maximaal zes. Kijk hier voor het reglement van de interne competitie voor 2020-2021.

UPDATE 5 SEPTEMBER:

Het competitiereglement is geactualiseerd n.a.v. bijgewerkte KNSB Protocol Veilig Schaken. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • U houdt in alle gevallen een afstand van 1,5 meter van anderen. De bekende regel van 1,5 meter afstand houden blijft ook zoveel mogelijk tijdens de partij gelden, en uiteraard ook voorafgaand of na afloop van de partij.
  • Spelers hangen niet over het bord, als een speler niet aan zet is neemt hij 1,5 meter afstand tot zijn tegenstander. In tijdnood mogen spelers kortdurend binnen 1,5 meter van elkaar blijven.

Omdat het heel belangrijk is, schrijf ik het ook hier.

Vanwege het voorlopig maximale aantal spelers op een avond is vooraf aanmelden geboden. Vanaf nu voor de eerste ronde, voor zover dat nog nodig is. En daarna steeds vanaf de dinsdagochtend na de vorige ronde. Aanmelding alleen per e-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl. Let erop of je een ontvangstbevestiging krijgt.

Mocht je na aanmelding toch niet kunnen komen: afmelden uiterlijk op de clubavond voor 19.30 uur, eveneens alleen per e-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl (degenen die geen email hebben (die bel ik hierover), kunnen telefonisch bij Jaap terecht).

Maak het Jaap niet te druk op de maandagen zelf. Dus als je van plan bent te komen, meld je zo mogelijk in de loop van de week of het weekend aan. Afmeldingen op de maandag zijn de uitzonderingen op de regel. Maar als dat zo is, is het ook niet anders. Blijf beslist thuis als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen.

Ik verwijs jullie verder graag naar de reglement van de interne competitie voor 2020-2021. Met behalve het reglement passages over aanmelden, afmelden en de gang van zaken op de clubavond.

Jammer van de vele regels, maar het is op dit moment niet anders. Hopelijk wordt het beter in de loop van het seizoen.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven