Contributievoorstel aangenomen, huishoudelijk reglement gewijzigd

Door alle COVID-19 beperkingen is het op dit moment hoogst onzeker of alle activiteiten voor het komende seizoen wel door kunnen gaan zoals wij nu hopen.

Omdat onze financiële buffers zeer toereikend zijn, heeft het bestuur besloten om aan de Algemene Ledenvergadering voor het komende seizoen éénmalig een contributiekorting voor seniorleden te bieden. Voor de jeugd passen we de korting niet toe, omdat het de verwachting is dat alternatieve activiteiten voor de jeugd wel mogelijk zijn (zoals buitenschaak zoals we dat nu ook doen).

Op de algemene ledenvergadering is dit voorstel aangenomen.

De contributie voor 2020-2021 bedraagt:
– senior leden € 50,00 (normaal: € 100,00)
– dubbelleden € 30,00 (normaal: € 60,00)
– jeugdleden € 50,00 (ongewijzigd)

Dit doen we omdat erg onzeker is in hoeverre we dit seizoen schaakactiviteiten kunnen organiseren en omdat het vermogen van de vereniging nu meer dan toereikend is. We zitten nu in een slechte tijd en hebben daar een buffer voor opgebouwd. De contributie voor de jeugdleden blijft € 50. Afgezien van de bondscontributie maken we ook kosten voor leerboeken, diploma’s en dergelijke.

Wel zijn er voor het komende seizoen enige regelingen (tijdelijk) vervallen. Zo geven wij géén contributiekorting bij het aanbrengen van een nieuw lid, en nieuwe leden die gedurende de loop van het seizoen lid worden, krijgen géén ‘naar rato’-korting op hun contributie. Betaling in termijnen is ook niet mogelijk.

Het bestuur heeft daarom ook een voorstel gemaakt voor een wijziging van het huishoudelijk reglement. Dit voorstel is eveneens aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. Kijk hier voor het actuele (gewijzigde) huishoudelijk reglement van SV Erasmus.