Tenzij…

Het bestuur heeft besloten tot en met maandag 9 november geen clubavonden te organiseren. De reden daarvoor is de ‘gedeeltelijke lockdown’ die het kabinet afgelopen dinsdag bekend heeft gemaakt.

Onze beslissing was niet vanzelfsprekend in de zin dat een interne competitie de komende weken mogelijk is volgens de richtlijnen die de KNSB vanmiddag heeft gepubliceerd. Dus waarom zouden we dat niet doen? Toch doen we dat niet om voor het bestuur zwaarwegende omstandigheden.

Ik noem:

– de verplichting op grond van de regels van het Huis van de Wijk Arcadia om als volwassene in het openbare gedeelte van het gebouw een mondkapje te dragen, wat voor velen een groot beletsel is,
– de verplichting op grond van de landelijke regels altijd anderhalve meter afstand te houden, ook in de tijdnoodfase, wat lastig is en adequaat toezicht vraagt,
– de extra druk op de coronacoördinatoren,
– minder gezelligheid omdat er na 20.00 uur geen biertje mag worden gedronken, en
– de notie dat het verstandig is vast te houden aan de lijn er als samenleving al het mogelijke aan te doen om door minder contacten het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen.

Dit geldt, zoals gezegd, tot en met 9 november. Mocht over twee weken blijken dat het wezenlijk de goede kant op gaat, dan kunnen we – naar de huidige stand van de regels – besluiten de interne competitie eerder te hervatten. Maar het kan natuurlijk ook langer gaan duren.

Online schaken op maandag

Het online schaak gaat terug naar de maandagavond, voor het eerst op 19 oktober. Ook organiseren we online schaak met een langer speeltempo: niet op een vaste avond maar op afspraak met een clubgenoot. Daarover krijgt u dit weekend een bericht.

Jeugd stopt eveneens

De jeugdafdeling stopt (tenzij …) ook tot en met maandag 9 november. De reden daarvoor is dat we vanwege de coronamaatregelen niet genoeg trainers hebben om de kinderen goed te begeleiden.

Het spijt me uiteraard dit zo te schrijven. Maar de gegeven omstandigheden dwingen daartoe, althans die afweging heeft het bestuur vanavond gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven