Bericht van de secretaris

Op 29 april kwam het bestuur na geruime tijd weer bijeen. Nog steeds op grote afstand van elkaar, via het internet. Maar in een sfeer van optimisme, want wij bespraken vooral de mogelijkheden en kansen voor een herstart van onze verenigingsactiviteiten.

De directe aanleiding voor onze vergadering was het openingsplan (zou een schaker daaraan hebben meegeschreven?) van het kabinet. Daarbij gaan de coronamaatregelen stap voor stap verdwijnen.

Concreet is dat nog niet voor ons. Maar het bestuur (dat voor de helft al is ingeënt tegen COVID-19) heeft goede hoop dat we tegen de zomer weer clubavonden kunnen gaan organiseren. Zodra dat mogelijk is, willen we daar ook gelijk mee beginnen. Wat kan, zal de tijd uiteraard nog moeten leren. Een competitie in de zomer met het gewone speeltempo voelt als een wensdroom. In de loop van het komende seizoen willen we meer activiteiten organiseren dan in andere jaren. We hebben als het ware veel in te halen.

Maar voorlopig moeten we het nog doen met het schaken online. Bij de online rapidcompetities gaat dat heel goed; een succes met drie groepen van acht deelnemers. De animo voor het snelschaken op maandagavond en de teambattles op zondagavond is echter teruggelopen. Dat is heel jammer. Dus een oproep aan alle leden – ook mezelf, moet ik hier bekennen – om daarmee (weer) aan de slag te gaan.

Zodra wij weer clubavonden kunnen organiseren zal het bestuur u per mail en via de website voor de beoogde schaakactiviteiten uitnodigen hieraan deel te nemen. We zien daarnaar uit.

Dit bericht komt ook op de website, met links naar die activiteiten online. Kijk hier ook voor alle relevante informatie over het online schaken bij Erasmus.

Tot slot: hou vol, verlies de voorzichtigheid vooral niet uit het oog.

Vriendelijke groet,

Leo Verhoeven