Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 30 augustus 2021

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 30 augustus 2021 om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 211A, 3054 TB Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Namens het bestuur van onze vereniging nodig ik u graag uit voor deze algemene ledenvergadering. De agenda treft u bijgaand aan.

Veilig vergaderen
Het Huis van de Wijk Arcadia wordt ‘coronaproof’ ingericht. Met inachtneming dus ook van de nog verplichte anderhalve meter tussen de deelnemers aan de vergadering.

Komt u niet vanwege het coronavirus?
Als u klachten heeft die aan corona kunnen doen denken, blijf dan thuis. Stuur uw opmerkingen, suggesties en vragen bij voorkeur uiterlijk op 28 augustus aan me toe. Dat geldt natuurlijk ook als u om een andere reden niet naar de vergadering komt. Ik verwerk een en ander in een te behandelen ingekomen stuk.

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 6 september. Vooraf aanmelden is nodig. Laat de intern wedstrijdleider via de email weten als u dan van de partij bent. Het emailadres is: competitieleider@sv-erasmus.nl. Wacht daar niet mee tot de dag zelf.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Agenda voor de algemene ledenvergadering van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 30 augustus 2021 om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 211A, 3054 TB Rotterdam

1. Opening

2. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken

3. Verslag van de algemene ledenvergadering op 31 augustus 2020

4. Jaarverslag secretaris en verslag uitwerking toekomstvisie bestuur

5. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie

6. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie

7. Jaarverslag jeugdleider

8. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie

9. Attenties

10. Bestuursverkiezing

11. Toekomstvisie bestuur

12. Benoeming continuïteitscommissie, statutencommissie en kascommissie

13. Bespreking enquête

14. Interne competitie 2021-2022 (inclusief voorstel reglement)

15. Jaaragenda

16. Externe competitie 2021-2022

17. Jeugdafdeling

18. Contributie, voorstel begroting en prijzengeld open toernooien

19. Rondvraag en planning volgende vergadering (voorstel: maandag 29 augustus 2022)

20. Sluiting