Winnaars en vrijwilligers in the spotlight

Afgelopen jaar waren er geen clubkampioenen, maar de spelers op het podium van de zomercompetitie werden wel in het zonnetje gezet. Daarnaast waren er uiteraard ook weer bedankjes voor de vrijwilligers die het afgelopen jaar hadden bijgedragen aan de activiteiten en het succes van onze vereniging!

Prijswinnaars

Alleen de zomercompetitie kon het afgelopen jaar worden afgerond. Winnaar werd Henk Ochtman met 10½ uit 13. Een knappe tweede plek was er voor Dick Straathof met 10 uit 13! Gedeeld derde werden Frank van Zutphen en Leo de Jager met 8½ uit 13. Kijk hier nog eens voor alle uitslagen en de eindstand van de zomercompetitie.

Henk Ochtman werd de winnaar van de zomercompetitie

Een knappe tweede plaats voor Dick Straathof in de zomercompetitie

Een gedeeld derde plek was er voor onze voorzitter Frank van Zutphen

Vrijwilligers

En ook het afgelopen jaar waren er weer veel leden die een extra stapje zetten voor de vereniging. Een groot applaus dus weer voor alle vrijwilligers van het afgelopen jaar!

Dank voor Wil Mettrop die ons iedere week van een hapje en drankje voorziet!

Dank en decharge voor het bestuur van Erasmus voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar

Dank voor (tweede) wedstrijdleider Jan Hoek van Dijke die iedere week de indelingen weer verzorgde!

Dank voor jeugdcommissie die ook het afgelopen jaar weer een paar mooie activiteiten neer kon zetten!

Dank voor de kascommissie, bestaande uit Jan Smit en Henk Ochtman, die ook dit jaar weer grondig de financiële stukken controleerde en waardevolle adviezen gaf aan het bestuur!