Competitiereglement 2021-2022 online

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 augustus is onder meer het reglement voor de interne competitie besproken en goedgekeurd. Het reglement voor de interne competitie 2021-2022 is nu hier te downloaden. Vanaf maandag 6 september start de interne competitie weer.

Er zijn verschillende wijzigingen ten opzichte van het competitiereglement van vorig jaar.

Extra competitie met versneld speeltempo

Er komt naast de voorronde voor de interne competitie ook een competitie met versneld tempo (twee partijen van 40 minuten plus 5 seconden increment per avond). Bij de competitie met het versnelde speeltempo speelt iemand op een avond twee partijen met dezelfde tegenstander. Dat is met name aantrekkelijk voor de minder sterke spelers. En het biedt twee andere grote voordelen. Huisschakers kunnen gemakkelijker kennis met de vereniging maken en de sterkste jeugdspelers kunnen een partij spelen zonder dat het al te laat wordt. Zie hier de aankondiging eerder op onze website.

Rekening houden met coronamaatregelen

Daarbij dienen wij uiteraard rekening te houden met de coronamaatregelen. De belangrijkste regels zijn:

  • Hebt u klachten, blijf thuis
  • Houdt 1,5 meter afstand
  • Maximaal 48 spelers in de speelzaal
  • Ventilatie in de speelzaal. Naast twee extra luchtreinigers staan ook de bovenraampjes tijdens de speelavond open. Neem voor de zekerheid een extra trui of vest mee.

Arno van Houten nieuwe wedstrijdleider

Met ingang van dit seizoen neemt Arno van Houten het intern wedstrijdleiderschap over van Jaap van Meerkerk. Hou daar rekening mee bij het aanmelden en afmelden. Gebruik hiervoor het mailadres competitieleider@sv-erasmus.nl en geen andere mailadressen van Jaap van Meerkerk. Dan komt je mail aan de intern wedstrijdleider ook op de juiste plek aan.

Hieronder nog enkele belangrijke punten uit het competitiereglement:

Regels voor het aanmelden:

Iedere speler, die mee wil spelen, dient zich vooraf aan te melden via de e-mail bij de intern wedstrijdleider (competitieleider@sv-erasmus.nl).

  • Aanmelding is alleen mogelijk via de e-mail. Andere vormen van aanmelding (telefoon, app, sms, etc.) worden niet geaccepteerd. Uitzondering alleen voor de leden die geen email hebben: zij kunnen zich per ronde telefonisch aanmelden bij de intern wedstrijdleider, Arno van Houten (06 – 4123 7430), uiterlijk die maandag om 19.30 uur.
  • De eerste 48 aanmeldingen kunnen meespelen in de volgende ronde op maandag. In het geval er meer dan 48 aanmeldingen zijn, worden zij op een reservelijst geplaatst. Deze spelers krijgen voorrang bij de indeling van de ronde daarop.
  • Een aanmelding wordt bevestigd door de intern wedstrijdleider. Zonder bevestiging wordt de betreffende speler niet ingedeeld voor die ronde.

Regels voor het afmelden:

Heel belangrijk zijn de volgende regels:

Blijf thuis als het antwoord op één van de vragen uit de checklist hiernaast met ja wordt beantwoord:

  • Geef, in geval één van de vragen uit de checklist met ja wordt beantwoord, zo spoedig mogelijk (uiterlijk maandag 19.30 uur) per e-mail (competitieleider@sv-erasmus.nl) door aan de intern wedstrijdleider dat u dan niet kan komen spelen. In dat geval kan mogelijk iemand op de reservelijst nog meespelen.
  • Uitzondering alleen voor de leden die geen e-mail hebben: in het onverhoopte geval dat zij zich moeten afmelden kan dat telefonisch bij de intern wedstrijdleider, Arno van Houten (06 – 4123 7430), uiterlijk die maandag om 19.30 uur.
  • Een speler die zich afmeldt krijgt een bye overeenkomstig de bepalingen in het reglement.