Over een pionschaar, een Boze Griet en Lf8 als beste speler

Een kwartiertje aan de late kant in de speelzaal. De vertraging was logisch, want het was herfstvakantie, geen jeugd en onze vaste vrijwilliger, barman Wil, die we al een paar jaar tijdens de ledenvergadering in het zonnetje zetten, opende de zaaldeuren een half uurtje later dan we gewend zijn.

Op zich niet alarmerend, maar om 23.30 uur kreeg het wel – om in schaaktermen te komen – Spaans benauwd. Van de 18 partijen waren een drietal partijen nog bezig, en hoe! Bloedspannend met de denkbeeldige vlaggetjes op vallen.

Boze Griet

‘Boze Griet wordt onbetaalbaar’ trok mijn volle aandacht. Een kopje in de Volkskrant van 21 oktober. Knap zo’n kop te bedenken, die lezers met wat extra tijd verslaafd naar hun Android doet grijpen. Ik googelde natuurlijk op Boze Griet. Het leverde zoals zo vaak een tweede verrassing op, die me direct deed denken aan mijn laatste schaakpartij. Ook in die partij werd warempel een Boze Griet op me afgestuurd.

Het bleek een heel bijzonder Middeleeuws kanon te wezen, bekend bij elke Bosschenaar (Mysterie: wie was de ‘Boze Griet’ en waarom zij belangrijk voor Den Bosch was). Het schiettuig was voor de strijd tegen het hertogdom Gelre. Ook kon het kanon ingezet worden voor de belegering van steden en kastelen. Met het kanon zijn echter maar weinig heldendaden verricht. Na de eerste schietproeven bleek de Boze Griet (lees: Stoer Geweld) ongeschikt te zijn doordat de kogels in stukken uit de loop dwarrelden.

Eenmaal met pensioen heb je dus de krant lezend tijd voor dit soort uitstapjes. Ik dook verder weg in het vroeg-zestiende-eeuwse Den Bosch, de idee van mijn zoektocht achter me latend, om naderhand toch de ware betekenis uit de krantenkop te vinden: Bier uit de tap! Een heel originele naam, vond ik. Had u, bierkenner, wel eens van dit bier gehoord? Kleine bierbrouwers slaan alarm: de tripel en ‘Boze Griet’ worden onbetaalbaar door hogere accijnzen.

In mijn partijverslag leest u aanstonds een derde betekenis, die van een woedende zwarte dame, in doodsangst door een landsheer op me afgevuurd!

Meer handen nodig

Steekt u aanstaande maandag ook een extra helpend handje uit om de boel tijdig klaar te zetten? Wegens uitwedstrijden van ons eerste en derde team staat wedstrijdleider Arno van Houten er alleen voor en is dan druk met de indeling bezig. Op zijn tafel ligt een A4 met een overzicht van wat er zoal moet gebeuren om u in ronde 8 tijdig aan het schaken te krijgen.

Toch nog maatregelen nodig

Ondanks alle versoepelingen moeten we wel wakker en dus voorzichtig blijven. Het aantal besmettingen loopt weer flink op, er is sprake van een zoveelste variant van het virus en een vierde golf. Daarom blijven we thuis bij klachten, houden zoveel mogelijk afstand en ventileren we voldoende. Neem een gezellige trui mee en/of warme jas.

Partijen uit de zevende ronde

En dan nu naar de partijen uit de zevende ronde

Cander Flanders rookte met succes Dick Straathof traagjes uit in een +2 pionnen-paardeindspel. Cor van As maakte de treurige avond voor Jan de Korte langer. “Ik speel als een krant”, dichtte Jan me halverwege de avond met een van ergernis en zelfverwijt trekkend gezicht toe. Ik was nog juist getuige van Cors slotcombinatie via de tweede lijn die hem een paard opleverde en daarmee de partij. Kennelijk had Jan geen reden gezien de handdoek vroegtijdig in de ring te gooien, een handelwijze die ons schaakspel juist zo siert. Neem bijvoorbeeld een Feyenoord. Dat met een 0-9 achterstand in Eindhoven de gifbeker tot het bittere einde (0-10) volledig moest leegdrinken, bij mij een diepdroevige wond achterlatend.

Remco Claessens – Gerrit Boer

Altijd fijn als ik Gerrit een verzoek stuur een partijverslag in te leveren. Hij doet dat namelijk altijd, net zoals trouwens steeds meer enthousiaste clubleden dat doen. Hulde! Gerrit deed het voor de welkome verandering nu eens op een bijzondere – dus originele – wijze, en altijd zonder hoog van de toren te blazen. Nu blies hij echter wel heel erg laag, zie zijn slotopmerking.

Gerrit: Hieronder enkele karakteristieken van de partij, wel gezien vanuit mijn ogen.

– Beide spelers kozen voor een snelle en rustige opening.
– Op zet 10 deed ik een twijfelachtige loperzet die Remco de gelegenheid gaf een sterk paard op d5 te plaatsen.
– Het koste me veel moeite dat paard daar weg te krijgen, tijd die ik niet aan andere plannen kon besteden.
– In die zettenreeks plaatste ik mijn loper weer op f8, waar hij normaal niet veel effect heeft.
– In het middenveld werd er rustig gemanoeuvreerd, waarbij wit met een aanval op g7 dreigde. Lf8 kreeg van mij de titel ‘beste speler van de wedstrijd.’
– Op zet 26 vergaloppeerde Remco’s dame zich, en moest hij haar geven voor een zwarte toren.
– Op zet 29 zag mijn tegenstander af van verder verzet.

Samenvattend: best een aardige partij die beslist werd door een moment van onnadenkendheid van Remco.

Afhankelijk van je behoefte aan partijen stuur ik de hele partij hierbij toe. Het commentaar erin komt goeddeels overeen met bovenstaande karakterisering. Het is geen ramp als je de partij niet publiceert. Zo opmerkelijk was ie niet. (Nou dat maken wij wel uit, Gerrit, haha).

Remco Claessens – Gerrit Boer

Danny Hetharia - Andrzej Pietrow

Aan het tweede topbord speelde Danny Hetharia met wit tegen de ervaren en sterke Andrzej Pietrow. Een loting op basis van 4 punten, slechts 1 punt verwijderd van de nummer 1 Frank van Zutphen. Danny had de pech in ronde 2 oneven te zijn en dus op basis van het competitiereglement een vol punt te incasseren. Dit ongemak overkomt je gelukkig maximaal één keer per jaar. Daarna nam hij nog twee byes en won van Gerrit Boer en Peter Ruimschoot.

In zijn commentaar was Danny kort, krachtig: “Aan mij heb je weinig dit keer”, schreef Danny terug na mijn verzoek om een partijverslag. “Kansloze partij, eigenlijk in de opening al beslist. Daarna nog even doorgeploeterd, maar weinig (lees: geen) kansen gezien.”

Cander Flanders - Dick Straathof

Cander doet verslag: Afgelopen maandag speelde ik met wit tegen Dick Straathof. De opening werd een Queen's Gambit Declined: 3 Knights, Semi-Tarrasch Defense. In het middenspel kwam wit iets beter te staan doordat de zwarte loper op c8 ingesloten was. Mijn loper op c4 pende de pion op e6 zodat de zwarte loper vastzat. Daarom waren de witte stukken beter ontwikkeld. Dick had wel een vervelend paard maar toen ik dat kon afruilen kreeg ik de betere stelling.

Zwart had nog steeds de zwakke pion op e6 die gepend bleef door mijn loper waardoor de loper op c8 opgesloten bleef. Na dameruil wikkelde ik af naar een gunstig eindspel, en won op de 31ste zet een pion. Vijf zetten later won ik een tweede pion. In een paard-eindspel (paard met 2 pionnen tegen paard) kon ik na lang maneuvreren eindelijk het volle punt pakken.

Paul Wilhelm - Ruud Neumeijer

Paul doet verslag: Na e6 en b6 van zwart had ik geen zin in iets met f5. Dus een slome opzet waar zwart twee keer op f3 had kunnen ruilen met een nog saaiere stelling. Ruud liet echter een grapje toe of hij zag ‘t niet en wit won een stuk. Maar door aan de voorsprong te blijven hangen kwam ik slecht te staan, mijn paard deed helemaal niets. Ik bevrijdde met een pionschaar (Wat is dat eigenlijk, Paul?) en toen stond ik nog steeds slecht.

Enfin, na f4 in twee stappen verzuimde Ruud te levellen door mijn stuk terug te winnen. In plaats hiervan offerde hij nog een stuk, voor 2 en halve gevaarlijke vrijpion. Deze stoomden op tot e2, maar doordat er een toren van zwart instond en er ook mat dreigde van wit won ik een tempo voor consolidatie en na gedwongen dameruil stond wit gewonnen. Zwart maakte het kort door een vork toe te laten en gaf daarna op.

Jaap van Meerkerk - Jeroen Landsheer

Aan bord 9 speelde uw verslaggever een hak en smakpartij tegen Jeroen Landsheer. Ik probeerde het rustig en positioneel, maar Jeroen gooide zonder te rokeren zijn koningsvleugelpionnen naar voren. Ver naar voren.

Wat te doen? Wit ruilde met 25. Lxc8!? zijn goede tegen zwarts nog niet ontwikkelde slechtere loper. Daar moest natuurlijk wel wat tegenover staan. In dit geval een aanvalspunt op b7. Jeroen, aanvalsverslaafd als hij is, rukte nog verder met op 25. .. h3? Een kloek doch onverstandig besluit van een landsheer in nood, die zijn voetvolk het vuile werk voor zijn boze koningin laat uitvoeren. Wit besloot na enig gepeins ook zijn dame, zijn Witte Griet, in de aanval te gooien met 26. Df5!

Waarna de landsheer zijn Boze Griet inderdaad op me af te vuurde met 26. .. Dh4+, om zo de in razernij ontstoken zwarte dame aan haar laatste reis te laten beginnen. Zij zocht vergeefs naar een verstikkende omhelzing van de witte koning, die ‘koeltjes’ wist te ontsnappen via e2, d3, naar b2 en a3. De Boze Griet was uitgeraasd en verdwaald op het slagveld, niet meer bij machte tijdig haar hulpbehoevende monarch haar diensten te bewijzen. De Witte Griet rondde haar aanval op heel veel zwakke velden via mat op f7 netjes af.

Tot zover het zevende rondeverslag. Op naar de achtste! Dan zitten we al weer op de helft en gaan we ons opmaken voor een regelmatige blik op de ranglijst.

Kijk hier voor alle uitslagen en de stand van de voorronde van de interne competitie of kijk hier voor de uitslagen en de stand in de herfstcompetitie.

Jaap van Meerkerk