Jaap is nu ook lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ons erelid Jaap van Meerkerk is vandaag, dinsdag 26 april 2022, koninklijk onderscheiden. Hij is nu ook lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een dergelijke onderscheiding wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis.

De koninklijke beweegredenen voor de onderscheiding van Jaap zijn me nog niet in volle omvang duidelijk. De waardering ging in het bijzonder voor al het werk van Jaap in en voor de Remonstrantse Kerk. De enorme verdiensten van Jaap voor achtereenvolgens de schaakverenigingen Schiebroek/Westen Regina en Erasmus zijn daarbij niet aan de aandacht ontsnapt.

Bij onze vereniging

Eind 2004 gingen drie Rotterdamse schaakverenigingen in gesprek over samenvoeging. Dat waren schaakvereniging NRSG Wilhelm Steinitz, schaakvereniging Schiebroek/Westen Regina en schaakvereniging Hillegersberg. Jaap trad bij die gesprekken aan als een van de vertegenwoordigers van schaakvereniging Schiebroek/Westen Regina.

Dat was een intensieve tijd. Om elkaar te vinden, om elke vereniging – met tot dan een eigen clubavond en een eigen cultuur – hierin mee te krijgen en uiteindelijk een berg papierwerk voor de oprichtingsvergadering. Jaap heeft zich daar altijd sterk voor gemaakt.Jaap met onze onderscheiding

Jaap werd bij de oprichting van onze vereniging op 5 september 2005 gelijk benoemd tot wedstrijdleider externe competitie.

Deze functie heeft Jaap tot september 2009 vervuld. Als wedstrijdleider extern stond Jaap voor de taak de teams samen te stellen (wie in welk team?; welke teamleider?; altijd gevoelig). Jaap heeft de moeilijke knopen tactvol doorgehakt. Ook was het zaak de wedstrijden in goede banen te leiden. Zeker in het begin was dat allemaal veel werk.

Van september 2009 tot september 2011 ging Jaap terug naar een oude liefde, waarover zo meer. Hij werd jeugdleider. Dat betekende lesgeven en toernooien organiseren. Jaap deed dat graag en goed.

Jaap werd in september 2011 benoemd tot wedstrijdleider interne competitie. Deze functie heeft hij tot en met augustus 2021 vervuld. Toen werd hij benoemd tot bestuurslid algemeen. Ook werd hij benoemd tot erelid van onze vereniging. De burgemeester memoreerde dat bij het uitreiken van de onderscheiding!

De interne is de kern van de vereniging. Daar moeten de leden graag naar toe gaan. Vooral door Jaap is de vereniging daarin geslaagd. Dat valt in de Rotterdamse schaakwereld zeer positief op: “die interne, dat doen ze goed”.

Het is geen sinecure om wedstrijdleider intern te zijn. De indeling goed krijgen (wie komt er die avond wel of niet?): het is iedere week weer een uitdaging. En wat te doen als er opeens een oneven aantal spelers is? Dat vraagt beslissingsvermogen, tact en stressbestendigheid.

Naast de interne competitie was Jaap als wedstrijdleider verantwoordelijk voor de open toernooien van onze vereniging. Vooral het Watertorentoernooi (zeven avonden, in april, mei en juni), in de Rotterdamse schaakwereld zeer gewaardeerd. Maar ook het open rapidtoernooi. Op een zaterdag (meestal in februari), met zeven ronden, waar zelfs spelers uit België op af zijn gekomen. De goede organisatie viel op.

De open toernooien vergen veel van de wedstrijdleider: voorbereiding gedurende maanden en op de dag/avonden zelf zeer intensief. Jaap heeft ook daar veel energie en tijd in gestopt. En natuurlijk als bestuurslid in het algemeen: plannen maken en problemen oplossen. Soms waren die problemen groot, in het bijzonder als door omstandigheden een nieuwe speelzaal moest worden gezocht. Jaap heeft daar steeds zijn schouders onder gezet.

Jaap heeft steeds bijdragen geleverd aan eerst ons clubblad en daarna onze website. Grote stukken tekst die de verenigingsbanden hebben versterkt. Jaap heeft er mede voor gezorgd dat schakers in een goede sfeer wekelijks samen kunnen komen. Aan de goede sfeer is Jaap overigens veel gelegen. Hij stond en staat binnen het bestuur voorop om gezellige avonden te organiseren.

Bij Schaakvereniging Schiebroek/Westen Regina

Jaap was tot september 2005 lid van Schaakvereniging Schiebroek/Westen Regina. Daar kan ik niet uit eigen ervaring over schrijven. Daarom moet ik dit veel korter houden.

Ik noteer dat Jaap in 1984 voor het eerst bestuurslid werd met een rol als secretaris. Dat duurde tot 1986. Jaap werd toen jeugdleider. Dat moet een schitterende tijd zijn geweest, waarin ook schaakzomerkampen zijn georganiseerd. Veel kinderen hebben daar plezier gehad en er een levenslange hobby aan overgehouden.

Jaap moest zijn bestuurslidmaatschap een paar keer onderbreken vanwege studies. Maar hij kwam terug. En bleef een steunpilaar van de vereniging, later weer in diverse bestuursfuncties. Maar met als grote liefde de jeugdcommissie. Die behalve de zomerkampen ook toernooien organiseerde waaraan wel 80 kinderen meededen. Jaap heeft ook zo een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van jonge mensen en daarmee aan onze samenleving.

Het is mede aan Jaap te danken dat veel van de geschiedenis van het schaakleven in Schiebroek voor altijd bewaard zal blijven. Jaap publiceerde in juli 2016 samen met Carel Keller een boek van bijna 160 bladzijden, getiteld “Een greep uit 50 jaar Schiebroekse schaakhistorie”. Zie op onze website de geschiedenis van SV Schiebroek en SWR.

Tot slot

Ongetwijfeld ook namens velen: Jaap, van harte gefeliciteerd met deze wel zeer eervolle onderscheiding!

Leo Verhoeven